toekomstvisie maastricht

Webinar herinrichting voortgezet onderwijs Maastricht

Dinsdag 1 juni 2021 heeft het eerste webinar over de herinrichting van het voortgezet onderwijs te Maastricht plaatsgevonden. Op basis van de toekomstvisie voortgezet onderwijs Maastricht hebben de gemeente Maastricht, LVO en het VISTA college gezamenlijk besloten om een voorkeur uit te spreken voor huisvesting van het voortgezet onderwijs aan de Groene Loper nabij het VISTA college. We zijn blij dat we dit nieuws met jullie kunnen delen. Donderdag 10 juni is de tweede mogelijkheid om bij het webinar aan te sluiten voor meer informatie. Gedurende deze sessie informeren we jullie verder over de stand van zaken en nemen we jullie graag mee in het proces dat we hebben doorlopen.

We starten met een presentatie, zie alvast onderstaande presentatie van dinsdag 1 juni, en aansluitend geven we jullie de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze vragen kunnen al tijdens de presentatie in de chat worden gesteld.

Ook genodigd zijn medewerkers uit het po en medewerkers en ouders/verzorgers uit het vo. Mochten er na afloop van het Webinar nog vragen zijn, dan kunt u mailen naar herinrichtingvomaastricht@stichtinglvo.nl

We verheugen ons op uw komst!

Presentatie toekomst inrichting onderwijs Maastricht

SCHOOLGIDS