afbeelding02

Veiligheid & pesten

Scholen in het primair-, voortgezet- en speciaalonderwijs zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school: Veiligheidsplan (bijlages zijn opvraagbaar).

Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht die tot doel heeft pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. Rachelle Kennis (r.kennis@stichtinglvo.nl), ondersteuningscoördinator, is het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineert het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school. Zie ook ons pestprotocol.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) bij klachten over ongewenst gedrag. Binnen onze school zijn de vertrouwenspersonen: Hermine Degenaar (h.degenaar@stichtinglvo.nl) en Kasper Spauwen (k.spauwen@stichtinglvo.nl). Voor meer informatie zie bijgaande flyer: Vertrouwenspersonen BLC

Meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling

De school heeft een meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld, zie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BLC. Als wij een vermoeden hebben dat er een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze meldcode.

Meer informatie over de veiligheid in school vindt u in de schoolgids. Ook kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator Rachelle Kennis via r.kennis@srichtinglvo.nl.

SCHOOLGIDS