afbeelding02

Link Schoolveiligheidsplan 2018- 2020 en de toelichting volgt nog.

Pesten

Scholen in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht die tot doel heeft pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. Rachelle Kennis (r.kennis@stichtinglvo.nl), ondersteuningscoördinator, is het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineert het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school. Zie pestprotocol (link) van het Bernard Lievegoed College.

Meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling

De school heeft een meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld, zie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BLC. Als wij een vermoeden hebben dat er een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze meldcode.

Meer informatie over de veiligheid in school vindt u in de schoolgids of u stuurt de ondersteuningscoördinator Rachelle Kennis via r.kennis@srichtinglvo.nl een email met uw vraag.

SCHOOLGIDS
2021-2022

praktische en
inhoudelijke informatie

29
nov
06
dec

Adventvertelling in periode

Adventvertelling
07
dec
13
dec

Adventvertelling in periode

Adventvertelling
20
dec

Adventvertelling in periode

Adventvertelling