coronaupdate

Update n.a.v. persconferentie zaterdag 18 december

Gisteren, zondag 19 december, hebben alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen een update ontvangen n.a.v. de persconferentie. Onderstaand de belangrijkste zaken nogmaals toegelicht.

Afgelopen weekend heeft het kabinet tijdens de persconferentie van 18 december jl. een lockdown aangekondigd, met daarbij gevolgen voor het onderwijs. De lockdown duurt van zondag 19 december tot en met vrijdag 14 januari 2022. De maatregelen zijn na te lezen op de website van de rijksoverheid. Eén van de maatregelen is dat alle onderwijsinstellingen gesloten worden.

Voor de kerstvakantie
De vo-raad laat de keuze om wel of geen online lessen in te zetten gedurende deze laatste week voor de vakantie bij de scholen. In samenspraak met de andere scholen binnen de stichting LVO is ervoor gekozen om deze week géén online lessen te verzorgen voor alle vo-scholen binnen de stichting LVO. Met uitzondering van de examenklassen die voor examen gerelateerde zaken wel naar school komen of online les volgen.

Na de kerstvakantie
Van 25 december tot en met 9 januari 2022 is het kerstvakantie. Het kabinet beslist op 3 januari 2022 of de scholen vanaf 10 januari 2022 fysiek weer opengaan of dat de lessen online zullen zijn. We laten jullie dan zo snel mogelijk weten wat dit betekent voor de lessen en roosters van de leerlingen.

We hadden het graag anders gezien omdat het naar school gaan voor onze leerlingen zo ontzettend belangrijk is. Het is nu helaas niet anders en ook na de kerstvakantie zetten onze medewerkers alles op alles om de (online) lessen zo goed mogelijk te organiseren. Mochten er nog vragen zijn dan kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) in eerste instantie terecht bij de mentor en/of bij de teamleiders.

SCHOOLGIDS