hybride onderwijs

Update hybride onderwijs

Wijziging ziekmelding
Na de herfstvakantie (vanaf maandag 1 november 2021) gaan we gebruik maken van een nieuwe mogelijkheid in het ouderportaal van Somtoday. We zijn erg blij met deze optie omdat jullie als ouder(s)/verzorger(s) hierdoor met één klik op de knop jullie kind kunnen ziekmelden. Dit gaat als volgt, zie: Instructiekaart ziekmelden Somtoday. Als het inloggen in Somtoday, of de ziekmelding niet lukt, dan kunnen jullie de leerling nog steeds ziekmelden door een mail te sturen naar onze receptie: receptie@bernardlievegoedcollege.nl en kan tevens naar Somtoday gemaild worden t.a.v. het technische probleem: somtoday@bernardlievegoedcollege.nl

Afwezig vanwege medische begeleiding (enkele lesuren)
Is de leerling één of meerdere lesuren afwezig (i.v.m. bezoek tandarts/orthodontist*), stuur dan een mail naar receptie@bernardlievegoedcollege.nl o.v.v.

  • Naam leerling
  • Klas/mentor
  • Datum
  • Tijden/lesuren afwezig
  • Reden

* Deze bezoeken dienen zoveel mogelijk na schooltijd gepland te worden.

Wijziging afstandsonderwijs
Na de herfstvakantie gaan we in principe stoppen met het hybride onderwijs. In het weekbericht van vrijdag 15 oktober is te lezen waarom we deze keuze hebben gemaakt. Het volgen van hybride onderwijs is dan alleen nog maar mogelijk in uitzonderlijke gevallen:

  • Bij langdurige afwezigheid (meer dan 3 dagen) i.v.m. corona gerelateerde klachten.
  • Als een leerling in quarantaine zit.
  • Overige uitzonderlijke situaties waarbij een leerling langdurig afwezig is.

De aanvraag voor het hybride onderwijs verloopt na de herfstvakantie (vanaf 1 november) alleen nog maar via het mailadres van de desbetreffende teamleider. Hij/zij bekijkt de aanvraag, beslist en informeert intern.

SCHOOLGIDS