coronaupdate

Update covid

Op dit moment krijgen we veel vragen over hoe te handelen bij een positieve zelftest of covid-gerelateerde klachten. Vandaar een korte update.

Het OMT (Outbreak Management Team) heeft het advies afgegeven aan de minister om de richtlijnen rondom testen en isolatie op te heffen. Het OMT is echter een adviesorgaan, zonder beslissingsmandaat. Zij bepalen niet wat de geldende richtlijnen zijn, maar geven dus slechts een advies af aan de minister. De verwachting is dat de minister binnenkort een uitspraak doet over dit advies. Dat is tot op heden niet gebeurt, waardoor de ‘oude’ richtlijnen nog gelden. Dat betekent: testen bij klachten en in isolatie bij een positieve (zelf)test.

Op de website van de Rijksoverheid zijn de geldende richtlijnen te lezen (Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl). De website biedt een tool ‘de persoonlijke check’ die wellicht handig is om te gebruiken bij ieders persoonlijke situatie (Heb je klachten die bij corona passen? | MijnVraagOverCorona.nl | Rijksoverheid.nl). Zodra de minister richtlijnen nuanceert of opheft, delen we dit ook in ons weekbericht. Tot dan toe blijven de geldende richtlijnen van toepassing.

SCHOOLGIDS