favicon_BLC-logo

Uitnodiging deelname aan digitale stadsronde wijziging denominatie scholen LVO

De gemeenteraad van Maastricht organiseert op dinsdag 8 februari 2022 een digitale stadsronde over het raadsvoorstel Voorgenomen besluit van stichting LVO, wijziging denominatie VO-scholen Maastricht, ter instemming Raad. Het doel van deze stadsronde is een dialoog te hebben tussen inwoners, belanghebbenden en raadsleden. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw mening aan de gemeenteraad kenbaar maken.

Meer informatie over het raadsvoorstel (inclusief een verwijzing naar het volledige voorstel) vindt u in bijgevoegde brief.

Belangrijkste onderdelen in de nieuwsbrief:

  • Uitnodiging om digitaal deel te nemen aan de stadsronde op 8 februari a.s.
  • Relatie met de toekomstvisie
  • Uiterste datum voor aanmelden is 4 februari 2022
  • Aanmelden en of het aanleveren van brief, mail en of video kan via: griffie@gemeenteraadmaastricht.nl

Mochten hierover vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de griffie Henk-Jan Bodewitz via griffie@gemeenteraadmaastricht.nl

SCHOOLGIDS