rots-en-water-e-m_def

Trajekt: Rots en water training klas 7 en 8

Aan alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van de klassen 7 en 8. Graag brengen we middels bijgaande flyer de (gratis) rots & water training, georganiseerd door Trajekt, onder jullie aandacht. De training gaat in oktober 2022 van start. Tijdens de cursus leren jongeren uit de 1e en 2e klas van de middelbare school om voor zichzelf op te komen. Zij werken in de cursus Rots en Water aan het vergroten van:

  • sociale vaardigheden
  • weerbaarheid
  • samenwerking
  • zelfkennis
  • zelfreflectie
  • zelfvertrouwen

Tijdens de cursus gaan jongeren spelenderwijs vooral dingen doen en ervaren. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve aanpak. Rots staat voor de kracht in jezelf en je eigen weg gaan. Water staat voor hoe je in verbinding staat met je omgeving. Door actief bezig te zijn hiermee ervaren jongeren direct het effect van hun houding en handelen. Met als doel het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen. Zoals bijvoorbeeld pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Jongeren woonachtig buiten gemeente Eijsden-Margraten, maar binnen regio43, mogen ook aangemeld worden. Jongeren uit Eijsden-Margraten hebben echter wel voorrang. Meer informatie is te vinden via de volgende link: www.eijsden-margraten.nl/rotsenwater

SCHOOLGIDS