vw

Terugkoppeling biografieperiode namens team 12vwo

Als afronding van hun vrijeschoolloopbaan hebben de leerlingen van 12vwo afgelopen week de biografieperiode doorlopen. De leerlingen doorlopen hun schoolcarrière van kleuterschool tot het moment waar ze nu staan, vlak na of zelfs nog in hun examentijd. Dit vindt altijd plaats op allerlei plekken, voor 12vwo gebeurde dit bij; een schaapskooi, een Frans restaurant en een volkstuin!

Na de terugblik op hun tijd op school hebben de leerlingen elkaar brieven geschreven om te laten zien hoe ze elkaar en de groep ervaren hebben. Iedere leerling heeft een brief geschreven voor elk groepslid en een deel van de brieven werd in de groep voorgelezen. Hierbij werden hele treffende en fijne observaties en typeringen gedeeld. Er is samen gelachen en gehuild, en vooral ook heel veel terechte bewondering naar elkaar en de groep uitgesproken. Het waren qua tijd en intensiteit pittige dagen, maar iedereen heeft ze als zeer betekenisvol en mooi ervaren.

Nu rest de groep nog de eindreis naar Amsterdam en natuurlijk de getuigschriftuitreiking en de onderdompeling in the Quest.

 

SCHOOLGIDS