lesrooster

Studiedag na kerstvakantie

Maandag 8 januari 2024 na de kerstvakantie staat een studiedag voor het personeel gepland. Gedurende deze dag zeten we de puntjes op de i over het telefoonbeleid, blikken vooruit, wordt er aandacht besteed aan de open dag 2024 en behandelen we het thema periodeonderwijs.Dit betekent dat er de hele dag geen lessen plaatsvinden (ook geen periode). Uitzondering hierop is het inhalen van toetsen voor SE2 voor examenleerlingen en afname Diataal voor leerlingen van klas 9 gedurende één blokuur. Dit zien de leerlingen terug in het rooster.

SCHOOLGIDS