leergelddddd

Stichting leergeld Maastricht & Heuvelland

De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan ouders/verzorgers met een inkomen van maximaal 120% van het bijstandsminimum financiële steun bieden bij de kosten voor het onderwijs. Voor meer informatie zie bijgaande PowerPoint of www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl

PPT Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland

SCHOOLGIDS