https://www.bernardlievegoedcollege.nl/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon_BLC-logo.png

Stand van zaken onderwijshuisvesting aan de Groene Loper

We hebben jullie onlangs laten weten dat de toekomstvisie over het voortgezet onderwijs in Maastricht door het college van bestuur van LVO (Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs) is vastgesteld. De visie ligt momenteel voor bij de medezeggenschapsraden van de Maastrichtse scholen en de gemeenteraad.

In de visie staat onder meer dat we een campus in Maastricht Oost willen vormen, waar het Sint-Maartenscollege, Porta Mosana College, VMBO Maastricht, Terra Nigra Praktijkonderwijs en het NOVO College gehuisvest zullen zijn. Deze campus willen we bij voorkeur aan de Groene Loper realiseren. Het afgelopen jaar zijn drie locaties aan de Groene Loper onderzocht. Graag delen we de resultaten van het onderzoek met jullie en welke vervolgstappen we gaan zetten.

Onderzoeksrapport over campus aan de Groene Loper
De huisvesting is onderzocht vanuit onderwijskundige invalshoek door de gemeente, Vista College en LVO samen, met advisering door de RO groep. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de stedenbouw in dit stadsdeel en de mobiliteit onder leiding van het Projectbureau A2. Ook zijn de financiële gevolgen en risico’s in beeld gebracht en de mogelijkheden voor bewegingsonderwijs. In het onderzoek zijn drie mogelijke locaties van de campus bekeken: Noord (rondom het huidige Sint-Maartenscollege), Zuid (rondom Vista) en een combinatie daarvan, Noord-Zuid.

In het onderzoeksrapport “Wijzer met onderwijs aan de Groene Loper” staan de volgende globale conclusies:

  • Geen van de locaties scoort het beste, aan iedere variant zitten voor- en nadelen;
  • Variant Noord heeft te weinig voordelen. Het advies is om dit niet meer verder te onderzoeken;
  • Op onderwijskundig gebied heeft variant Zuid de voorkeur van onze scholen, LVO en Vista College. De variant Zuid heeft wel een groot aantal onzekerheden. Er zijn nog geen oplossingen onder andere voor het realiseren van het bewegingsonderwijs, of parkeren. Er zal ook sprake zijn van een grote concentratie van gebouwen en leerlingen op deze plek. Dit levert de nodige aandachtspunten op in relatie tot de buurten rondom de campus;
  • De variant Noord-Zuid heeft onderwijskundige nadelen, omdat de campus dan verdeeld is over twee locaties. Leerlingen en docenten kunnen elkaar daardoor minder makkelijk ontmoeten en het gezamenlijk organiseren van onderwijs wordt moeilijker. Vanuit andere perspectieven is deze variant de betere keuze;
  • Voor alle onderzochte varianten geldt dat de gemeente onvoldoende geld heeft gereserveerd voor de realisatie. De bijdrage vanuit LVO in het kader van huisvesting zal bescheiden zijn, ongeacht het gekozen scenario.

Het onderzoeksrapport kunnen jullie hier lezen en op de website van de gemeente https://maastricht.parlaeus.nl/user/bestuursdocument

In gesprek met de buurt

Voordat er een besluit wordt genomen door de gemeenteraad over de toekomstige locatie van de campus, wordt er eerst met de buurtbewoners gesproken. Dit is door covid-omstandigheden in de afgelopen maanden namelijk nog niet gelukt.

In de komende maanden gaat de gemeente in gesprek met de buurtnetwerken van de buurten rondom de Groene Loper. Daarnaast is er op 19 maart een informatiemarkt. Naast de buurtbewoners zijn ook medewerkers, leerlingen en ouders welkom. De informatiemarkt is in voorbereiding. De concrete aankondiging met meer informatie over locatie en opzet van de informatiemarkt zal tijdig worden verspreid.

Vervolgstappen
Naast het gesprek met de buurt gaan de gemeente, Vista College en LVO nog verdiepend onderzoek doen om te zien of en hoe variant Zuid en Noord-Zuid verbeterd kunnen worden om een gedragen voorstel te maken.

We zijn blij dat we in dit proces weer enkele stappen verder zijn en houden jullie op de hoogte.

SCHOOLGIDS