Sintjan

Sint Jansviering

Sint Jan staat voor de geweldige overvloed die de natuur ons biedt. We kunnen ons meegenomen voelen in de bonte warme wereld van pollen, aren, gras, insecten, vogels en de rijkdom aan kleuren en geuren. Het Sint Jansfeest staat ook voor opletten geblazen. Je kunt niet altijd groeien, bloeien en zorgeloos genieten. Laat de warmte je hoofd niet verhitten en wees niet te snel met een oordeel.
Dit is een moment dat krachten omgewend kunnen worden en je weer langzaam naar binnen laten keren.
Het blad draait zich na deze dag om en er treedt weer een langzame verandering op in de natuur.

De Sint Jansviering vindt dit jaar plaats op donderdag 22 juni van 09:30-10:15 uur. Elke mentorklas verzorgt een picknick voor elkaar en met elkaar.

Periode duurt die dag van 08:40-09:30 uur, zodat er daarna ruimte is om samen met de klas en mentor de Sint-Jans brunch/picknick te organiseren. Het kan zijn dat de mentor en klas hebben afgesproken de brunch tijdens het mentoruur te houden.

SCHOOLGIDS