BLC_website_0030b_guyhouben

VWO

Middenbouw

De vwo-leerling wordt op alle facetten uitgedaagd, maar zeker ook cognitief door in klas 7 al te starten met de leerroute vwo. Dit is een aanvullend programma bestaande uit de module Wetenschap en Onderzoek en het volgen van een extra vak. De module Wetenschap en Onderzoek houdt in dat de leerling één keer in de drie weken aan de slag gaat met de wetenschap, uitgedaagd wordt om kritisch en out of the box te denken. De leerling kiest daarbij steeds zelf onderwerpen uit die hij verder wil onderzoeken. Deze lessen en opdrachten vervangen lessen uit het reguliere traject. Het is dus geen extra werk, maar werk dat uitdagend is en beter bij de vwo-leerling past.

BOVENBOUW

Na drie jaar is het tijd voor een nieuwe klas en een nieuwe mentor. De vwo-leerling kiest één van de vier profielen: cultuur en maatschappij (cm), economie en maatschappij (em), natuur en gezondheid (ng) en natuur en techniek (nt), ook volgt elke leerling het vak kunst. Dit examenvak bestaat uit een theoretisch deel, maar ook uit een praktijk deel. Voor dat praktijkdeel kiest de leerling tussen de stromingen: muziek, beeldend of drama. Eventueel is het mogelijk om daarnaast nog een extra vak te kiezen. Om goed te starten, is er aan het begin van het vierde leerjaar tijd en ruimte voor een kennismaking. Een kennismaking met de nieuwe mentor en de klasgenoten.

Het ritme van de schooldag blijft gehandhaafd: starten met periode en vervolgens vaklessen waarbij creatieve vakken afgewisseld worden met de zaakvakken (zoals Nederlands, Engels, etc.). De bovenbouwleerling vwo kijkt ook vooruit: wat wil ik na het behalen van mijn vwo-diploma? Studieloopbaanlessen en het lopen van stages komen terug in de bovenbouw van het vwo. Ook start de leerling met het uitvoeren van een eindwerkstuk. Op andere scholen beter bekend als het profielwerkstuk. In dit traject is veel aandacht voor wetenschap en onderzoeksvaardigheden. In het laatste jaar, het eindexamenjaar, ligt de focus op het eindexamen. Totaal niet saai, want ook gedurende dit jaar is er tijd voor kunst, cultuur, wetenschap en maakt de leerling stappen in het uitzetten van een vervolgstudietraject.

SCHOOLGIDS
2021-2022

praktische en
inhoudelijke informatie

03
nov

SE1

SE1
04
nov

Ouderavond vakkenkeuze (online)

Ouderavond vakkenkeuze
08
nov

Toetsvrije week

Toetsvrije week
15
nov

Proefwerkweek

Proefwerkweek
15
nov