BLC_website_0038_guyhouben

Met trots kunnen we jullie mededelen dat wij vanaf schooljaar 2021-2022 de leerroute vmbo basis/kader kunnen aanbieden! Hiermee komt een lang gekoesterde wens in vervulling: de mogelijkheid voor een doorlopende leerlijn vrijeschoolonderwijs voor leerlingen van de onderbouw. Door te groeien kunnen we méér kinderen laten genieten van ons onderwijs én kunnen we ook steeds beter een afspiegeling van de samenleving zijn.

In de eerste 3 leerjaren bieden we algemeen vormend vrijeschoolonderwijs aan, waarin een brede ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. Naast de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zal er veel aandacht zijn voor het ontwikkelen van verschillende (21e -eeuwse) competenties zoals: creatief denken, probleem oplossen, ICT- basis vaardigheden, samenwerken, communiceren, etc. Leerlingen krijgen zicht op hun talenten, persoonlijke ontwikkeling en in de keuzes die ze kunnen maken in hun loopbaan. Leerlingen maken kennis met het inzetten van diensten en met de toepassing van nieuwe technologieën, waardoor ze vaardigheden aanleren die ze nodig hebben voor hun toekomst.

In het vierde leerjaar doet de leerling eindexamen in het profiel Dienstverlening & Producten. De focus ligt op de toekomstige arbeidsmarkt en de vaardigheden die daarbij horen. Uitstel van keuze en een brede oriëntatie op loopbaan en werkveld vormen de basis van dit profiel, zodat iedere leerling uiteindelijk tot de voor hem/haar juiste (praktijkgerichte) beroepskeuze kan komen. Omdat het profiel geen voorgeschreven programma heeft, biedt het ons de vrijheid er de invulling aan te geven die past binnen onze vrije school visie en missie. Door de opzet van het profiel krijgt de leerling uitstel van studie- en beroepskeuze door niet al in klas 2, maar pas in klas 3, een weloverwogen keuze te maken en is hij/zij beter voorbereid op de overstap naar het mbo.

Beperkte instroom

Met groei komt ook verantwoordelijkheid. We moeten altijd aandacht blijven houden voor de identiteit van de vrijeschool en de kwaliteit van ons onderwijs. We beginnen met het formeren van één klas van maximaal 18 leerlingen. We richten ons in eerste instantie op de doorstroom van vrije school leerlingen in de onderbouw. Voorts richten we ons op broertjes/zusjes van reeds aanwezige leerlingen van het Bernard Lievegoed College. Overige plekken zijn beschikbaar voor leerlingen van andere basisscholen. Wanneer er meer aanmeldingen binnenkomen dan er plekken zijn, zullen we moeten loten.

Verder informatie & aanmelden

Zou dit iets voor jullie kind zijn? Of willen jullie graag (vrijblijvend) meer informatie over ons vmbo basis/kader aanbod? Kijk dan ons online webinar terug via de volgende link: Webinar vmbo basis/kader of mail naar Jitske Kraan: j.kraan@stichtinglvo.nl, leerlingcoördinator van de klassen 7, 8 en 9.

SCHOOLGIDS
2021-2022

praktische en
inhoudelijke informatie

29
nov
06
dec

Adventvertelling in periode

Adventvertelling
07
dec
13
dec

Adventvertelling in periode

Adventvertelling
20
dec

Adventvertelling in periode

Adventvertelling