BLC_website_0038_guyhouben

Met trots kunnen we jullie mededelen dat wij vanaf schooljaar 2021-2022 de leerroute vmbo basis/kader/tl aanbieden! Hiermee komt een lang gekoesterde wens in vervulling: de mogelijkheid voor een doorlopende leerlijn vrijeschoolonderwijs voor leerlingen van de onderbouw. Door te groeien kunnen we méér kinderen laten genieten van ons onderwijs én kunnen we ook steeds beter een afspiegeling van de samenleving zijn.

In de eerste twee leerjaren bieden we algemeen vormend vrijeschoolonderwijs aan, waarin een brede ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. Naast de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zal er veel aandacht zijn voor het ontwikkelen van verschillende (21e -eeuwse) competenties zoals: creatief denken, probleem oplossen en denken, ICT- basisvaardigheden, samenwerken, communiceren, etc. Leerlingen krijgen zicht op hun talenten, persoonlijke ontwikkeling en in de keuzes die ze kunnen maken in hun loopbaan. Leerlingen maken kennis met het inzetten van diensten en met de toepassing van nieuwe technologieën, waardoor ze vaardigheden aanleren die ze nodig hebben voor hun toekomst.

In het 3e leerjaar start het eindexamentraject van het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) dat de leerling in het 4e leerjaar afrondt. Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) is verspreid over de laatste twee leerjaren. De focus ligt op de toekomstige arbeidsmarkt en de vaardigheden die daarbij horen. Uitstel van keuze en een brede oriëntatie op loopbaan en werkveld vormen de basis van dit profiel, zodat iedere leerling uiteindelijk tot de juiste (praktijkgerichte) beroepskeuze kan komen. Omdat het profiel geen voorgeschreven programma heeft, biedt het ons de vrijheid er de invulling aan te geven die past binnen onze vrijeschoolvisie en missie. Het praktijkgerichte programma D&P biedt een breed scala aan mogelijkheden in het mbo. Het profiel D&P bereidt de leerling goed voor op de overstap naar het mbo.

Beperkte instroom

Met groei komt ook verantwoordelijkheid kijken. We moeten altijd aandacht blijven houden voor de identiteit van de vrijeschool en de kwaliteit van ons onderwijs. Elk jaar zal er weer plek zijn voor 22 nieuwe leerlingen in onze basis/kader/tl stroom. We richten ons in eerste instantie op de doorstroom van vrijeschoolleerlingen in de onderbouw. Wanneer er meer aanmeldingen binnenkomen dan beschikbare plekken, zal een loting plaatsvinden. Voor meer informatie over deze loting verwijzen we jullie naar de volgende bijlage: Lotingprocedure

Verder informatie & aanmelden

Wil je graag (vrijblijvend) meer informatie over ons vmbo basis/kader/tl aanbod? Kijk dan ons online webinar terug via de volgende link: Webinar VMBO Basis/Kader/TL of mail naar Jitske Kraan: j.kraan@stichtinglvo.nl, leerlingcoördinator van de klassen 7.

 

SCHOOLGIDS