BLC_website_0038_guyhouben

Met trots kunnen we jullie mededelen dat wij vanaf schooljaar 2021-2022 de leerroute vmbo basis/kader aanbieden! Hiermee komt een lang gekoesterde wens in vervulling: de mogelijkheid voor een doorlopende leerlijn vrijeschoolonderwijs voor leerlingen van de onderbouw. Door te groeien kunnen we méér kinderen laten genieten van ons onderwijs én kunnen we ook steeds beter een afspiegeling van de samenleving zijn.

In de eerste 2 leerjaren bieden we algemeen vormend vrijeschoolonderwijs aan, waarin een brede ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. Naast de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zal er veel aandacht zijn voor het ontwikkelen van verschillende (21e -eeuwse) competenties zoals: creatief denken, probleem oplossen, ICT- basis vaardigheden, samenwerken, communiceren, etc. Leerlingen krijgen zicht op hun talenten, persoonlijke ontwikkeling en in de keuzes die ze kunnen maken in hun loopbaan. Leerlingen maken kennis met het inzetten van diensten en met de toepassing van nieuwe technologieën, waardoor ze vaardigheden aanleren die ze nodig hebben voor hun toekomst.

In het 3e leerjaar start het eindexamentraject van het profiel Dienstverlening en Producten dat de leerling in het 4e leerjaar afrondt. Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) is verspreid over de laatste twee leerjaren. De focus ligt op de toekomstige arbeidsmarkt en de vaardigheden die daarbij horen. Uitstel van keuze en een brede oriëntatie op loopbaan en werkveld vormen de basis van dit profiel, zodat iedere leerling uiteindelijk tot de juiste (praktijkgerichte) beroepskeuze kan komen. Omdat het profiel geen voorgeschreven programma heeft, biedt het ons de vrijheid er de invulling aan te geven die past binnen onze vrije school visie en missie. Het praktijk gerichte programma D&P biedt een breed scala aan mogelijkheden in het mbo. Het profiel D&P bereidt de leerling goed voor op de overstap naar het mbo.

Beperkte instroom

Met groei komt ook verantwoordelijkheid. We moeten altijd aandacht blijven houden voor de identiteit van de vrijeschool en de kwaliteit van ons onderwijs. Momenteel is er een klas van 18 leerlingen. Ook komend jaar zal er weer plek zijn voor 18 nieuwe leerlingen in onze basis/kader/tl stroom. We richten ons in eerste instantie op de doorstroom van vrije school leerlingen in de onderbouw. Voorts richten we ons op broertjes/zusjes van reeds aanwezige leerlingen van het Bernard Lievegoed College. Overige plekken zijn beschikbaar voor leerlingen van andere basisscholen. Wanneer er meer aanmeldingen binnenkomen dan er plekken zijn, zullen we moeten loten. Mochten er meer broertjes/zusjes worden aangemeld dan er beschikbare plekken zijn, kan het zijn dat we ook in deze groep moeten loten.

Verder informatie & aanmelden

Zou dit iets voor jullie kind zijn? Of willen jullie graag (vrijblijvend) meer informatie over ons vmbo basis/kader/tl aanbod? Kijk dan ons online webinar terug via de volgende link: Webinar VMBO Basis/Kader/TL of mail naar Jitske Kraan: j.kraan@stichtinglvo.nl, leerlingcoördinator van de klassen 7.