Schermafbeelding 2020-11-25 om 11.06.17

VMBO-TL

Middenbouw

De leerling start de eerste twee jaar in een
heterogene klas waar leerlingen met vmbo basis/kader/tl of vmbo-tl/havo/vwo basisschooladvies samen een hechte klas vormen. De leerling met een vmbo-tl advies wordt in de meeste gevallen in de tl/havo/vwo-stroom geplaatst. Wanneer de leerlingkenmerken hierom vragen, kan echter worden besproken of plaatsing in de BKT-stroom beter bij de leerling past. Dit wordt middels een warme overdracht met de basisschool besloten.

In klas 9 zitten de leerlingen in opleidingsniveau bij elkaar in de klas. Op deze manier leren ze de klas beter kennen waarmee ze straks doorstromen naar de bovenbouw. Naast het klassikaal onderwijs wordt intensief gewerkt met groepsopdrachten, projecten en met individuele opdrachten. Het kunstzinnig onderwijs staat niet los van het vakonderwijs, maar is hierin geïntegreerd. Het uitgangspunt hierin is dat elke leerling uitgedaagd wordt en zich ontwikkelt.

Het tl-traject start voor een klein gedeelte al in klas 9. In dit jaar zijn er al enkele PTA onderdelen verweven met de reguliere lesstof. Ook is er de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden in klas 9 al een vak af te sluiten. Dit kan onder andere een taal zijn in verband met een dyslexieverklaring. De leerlingen die een vak afsluiten volgen dan sowieso de afstudeerrichting vmbo-tl. In de uren die vrijkomen, werken leerlingen in een studieklas aan andere vakken waarin wel eindexamen gedaan wordt.

Bovenbouw

Profielkeuze

In het vierde leerjaar is het tijd voor een nieuwe klas en een nieuwe mentor. Deze mentoren kennen de leerlingen al, omdat zij ook veelal lesgeven in klas 8 en 9, mede hierdoor zijn de lijntjes erg kort en wordt iedereen goed begeleid in het eindexamenjaar.

De leerlingen kiezen een vakkenpakket waarin ze eindexamen zullen doen, het vak Kunst wordt door iedere leerling gevolgd. Binnen dit vak wordt een keuze gemaakt in drama, beeldend of muziek als afstudeerrichting. Dit examenvak bestaat uit een theoretisch deel, maar ook uit een praktijk deel. Om goed te starten, is er aan het begin van het vierde leerjaar tijd en ruimte voor een kennismaking. Een kennismaking met de nieuwe mentor, de klasgenoten, maar ook met alle andere tl-leerlingen uit deze jaarlaag. De tl-leerling volgt namelijk niet alleen les met de leerlingen uit de mentorklas, maar door de profielkeuze, ook met tl-leerlingen uit andere klassen.

Nieuw zijn de vakken in de nieuwe leerweg, een onderwijsontwikkeling die voor iedere school over enkele jaren verplicht wordt ingevoerd. Binnen de nieuwe leerweg worden er vakken aangeboden die, naast een theoretische component, ook een praktijkgericht deel kennen. Leerlingen gaan met opdrachten van bestaande bedrijven aan de slag.

Ritme

Het ritme van de schooldag blijft gehandhaafd: starten met periode en vervolgens vaklessen waarbij creatieve vakken afgewisseld worden met de zaakvakken (zoals Nederlands, Engels, etc.). De bovenbouwleerling tl is gefocust op het afronden van het tl-traject en het behalen van het bijbehorende diploma, de lessen zijn hierop afgestemd. De leerlingen kijken echter ook vooruit, naar een mbo-opleiding, maar ook wie ze willen zijn in de maatschappij. Gesprekken met een decaan, ontwikkelgesprekken met mentoren, stages en lessen maatschappijleer ondersteunen de leerling hierin.

Naast alle vakken werken de leerlingen in het 4e leerjaar aan een sectorwerkstuk, hierin onderzoeken de leerlingen in groepen een thema naar keuze, werken dit uit aan de hand van onderzoeksopdrachten en presenteren hun bevindingen.

Klas 10

Hoewel het laatste jaar van het eindexamentraject voor de leerling gericht is op het behalen van het diploma, is er ook oog voor de ontwikkeling van de leerling. Zoals eerder aangegeven zijn er ontwikkelgesprekken waarbij de leerling, mentor en ouders niet alleen de cijfers bespreken, maar ook andere zaken die met betrekking tot school van belang zijn. Het hele traject wordt afgesloten met een eindexamen, eindreis, eindgetuigschriftuitreiking, laatste schooldag en gala. Daarbovenop geven we ook biografiemomenten waarin we terugblikken op de schoolloopbaan én vooruit kijken naar de volgende stap in de schoolcarrière.

Mentoraat klas 10

In het 10e leerjaar zullen de leerlingen een examenprogramma volgen op vmbo-tl niveau. In dit leerjaar worden dan ook nieuwe lesgroepen en klassen gevormd, deze worden ingedeeld op basis van hun vakkenpakket keuze. Het examenjaar is voor de leerlingen een relatief kort jaar waarin de lessen tot en met de meivakantie lopen en na de meivakantie de centrale examens beginnen. Om de leerlingen goed te zien en te begeleiden zullen deze mentorgroepen bestaan uit +/- 20 leerlingen en wordt er frequenter een contact met de mentor geroosterd. Op deze manier kan de verbinding tussen mentor en leerling sneller ontstaan én kan deze uitgediept worden. Mentoren zijn zo beter in staat om de leerlingen te begeleiden in hun leer- en ontwikkelvragen.

SCHOOLGIDS