Schermafbeelding 2020-11-25 om 11.06.17

VMBO TL

De leerling start de eerste drie jaar in een heterogene klas waar leerlingen met vmbo-tl, havo en vwo advies samen een hechte klas vormen. Deze leerjaren nemen een middenpositie in tussen het basisonderwijs en het tweejarig examentraject in de bovenbouw. Tijdens deze eerste drie jaren wordt er aandacht besteed aan sociale groepsprocessen, vriendschappen, hoe om te gaan met plannen en hoe leerwerk aan te pakken. Ook ontdekt de leerling steeds meer zijn eigen kwaliteiten en leert keuzes te maken ten behoeve van zijn of haar eigen ontwikkeling en welzijn.

Het TL traject start voor een klein gedeelte al in klas 9. In dit jaar zijn er al enkele PTA onderdelen verweven met de reguliere lesstof. Ook is er de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden in klas 9 al een vak af te sluiten. Dit kan onder andere een taal zijn in verband met een dyslexieverklaring. De leerlingen die een vak afsluiten volgen dan sowieso de afstudeerrichting vmbo-tl. In de uren die vrijkomen, werken leerlingen in een studieklas aan andere vakken waarin wel eindexamen gedaan wordt.

Na drie jaar is het tijd voor een nieuwe klas en een nieuwe mentor. Deze mentoren kennen de leerlingen al, omdat zij ook veelal lesgeven in klas 8 en 9, mede hierdoor zijn de lijntjes erg kort en wordt iedereen goed meegenomen in het eindexamenjaar.

De leerlingen kiezen een vakkenpakket waarin ze eindexamen zullen doen, het vak kunst wordt door iedere leerling gevolgd. Binnen dit vak wordt een keuze gemaakt in drama, beeldend of muziek als afstudeerrichting. Dit examenvak bestaat uit een theoretisch deel, maar ook uit een praktijk deel. Om goed te starten, is er aan het begin van het vierde leerjaar tijd en ruimte voor een kennismaking. Een kennismaking met de nieuwe mentor, de klasgenoten, maar ook met alle andere TL-leerlingen uit deze jaarlaag. De TL-leerling volgt namelijk niet alleen les met de leerlingen uit de mentorklas, maar door de profielkeuze, ook met TL-leerlingen uit andere klassen.

Het ritme van de schooldag blijft gehandhaafd: starten met periode en vervolgens vaklessen waarbij creatieve vakken afgewisseld worden met de zaakvakken (zoals Nederlands, Engels, etc.). De bovenbouwleerling TL is gefocust op het afronden van het TL traject en het behalen van het bijbehorende diploma, de lessen zijn hierop afgestemd. De leerlingen kijken echerook vooruit, naar een MBO, maar ook wie ze willen zijn in de maatschappij. Gesprekken met een decaan, ontwikkelgesprekken met mentoren, stages en periodes ondersteunen de leerling hierin. Naast alle vakken werken de leerlingen in het 4e leerjaar aan een profielwerkstuk, hierin onderzoeken de leerlingen in groepen een thema naar keuze, werken dit uit aan de hand van onderzoeksopdrachten en presenteren hun bevindingen. Buiten de reguliere lessen zijn er momenten in het rooster waarbij leerlingen extra ondersteuning kunnen krijgen in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde.

Hoewel het laatste jaar van het eindexamentraject voor de leerling gericht is op het behalen van het diploma is er ook oog voor de ontwikkeling van de leerling. Zoals eerder aangegeven zijn er ontwikkelgesprekken waarbij de leerling, mentor en ouders niet alleen de cijfers bespreken, maar ook andere zaken die met betrekking tot school van belang zijn. Het hele traject wordt afgesloten met een eindexamen, diploma-uitreiking, laatste schooldag en gala zoals op andere scholen. Daarbovenop geven we ook een biografieperiode waarin we terugblikken op de schoolloopbaan én vooruit kijken naar de volgende stap in de schoolcarrière.

SCHOOLGIDS
2020-2021

praktische en
inhoudelijke informatie

22
jun

CE 2e tijdvak

CE 2e tijdvak
23
jun
28
jun

Proefwerkweek

Proefwerkweek
02
jul

Uitslagdag 2e tijdvak

Uitslagdag 2e tijdvak