www.guyhouben.com_bernardlievegoed_fullres-115

Middenbouw

De leerling start de eerste drie jaar in een heterogene klas waar leerlingen met vmbo-tl, havo en vwo advies samen een hechte klas vormen. Deze leerjaren nemen een middenpositie in tussen onderbouw/basisonderwijs en de bovenbouw. Leerlingen hebben hierdoor meer tijd om te onderzoeken welk schoolniveau bij hen past.

Leerroute vwo

We bieden in de eerste drie leerjaren voor leerlingen met vwo basisschooladvies een mooie leergang aan gericht op het ontwikkelen van het divergent en wetenschappelijk denken, naast diverse verdiepingsvakken en het mooie brede vrijeschoolonderwijs. Het gaat in deze leerroute vwo dus echt om verdieping en niet om extra werk. In de schoolgids lees je meer.

Middels ontwikkelgesprekken die, drie keer per jaar gevoerd worden, monitoren we of het doorstroomadvies nog juist is of dat we dit moeten bijstellen.

Bovenbouw

In het vierde leerjaar worden nieuwe homogene klassen gevormd, deze klassen zijn naar niveau gevormd: tl-klassen, havo-klassen en vwo-klassen. Doubleren is op het Bernard Lievegoed College in principe niet mogelijk.

Leerlingen die in het vierde jaar aan het vmbo-tl traject starten, kiezen uit één van de vier profielen: techniek, zorg & welzijn, landbouw en economie. Leerlingen die de tweede fase van havo en vwo starten in het vierde jaar kiezen uit een van de volgende profielen: cultuur en maatschappij (cm), economie en maatschappij (em), natuur en gezondheid (ng) en natuur en techniek (nt). Op de pagina van de leerlingen kunt u alles lezen over het schoolexamen.

In de lessentabel is opgenomen welke lessen een leerling per jaar, per niveau of per profiel volgt.

Taro van der Laan

leerling klas 8

De verschillende vakken op mijn school heb ik nodig om goed mezelf te kunnen zijn. Ik voel me vrijer door de afwisseling in vakken. Ik wil later graag bij de politie. Het werken in groepjes en in teamverband bij sport en zwemmen zijn daar heel belangrijk bij. De sociale vaardigheden die ik hier heb geleerd, helpen me later om goed werk te gaan verrichten bij de politie.

SCHOOLGIDS
2021-2022

praktische en
inhoudelijke informatie

17
mei

CE

CE
17
mei
23
mei

Werkweek klas 9

Werkweek
07
jun