MANAGEMENTTEAM

De belangrijkste taak van het managementteam is de borging van lopende processen en ontwikkelingen binnen de school. De rector is eindverantwoordelijk voor al die processen en de resultaten. In het weekbericht en op thema-avonden meldt het managementteam wat de ontwikkelingen zijn binnen de school.
Het managementteam bestaat uit:

Patricia Hanssen, rector
p.hanssen@stichtinglvo.nl

Sjors van den Dries, teamleider 7, 8, 9
s.vandendries@stichtinglvo.nl

Erik Croes, teamleider 10 tl
e.croes@stichtinglvo.nl

Stéphanie Ruers, teamleider havo/vwo bovenbouw
s.ruers@stichtinglvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL

Een substantieel deel van de medewerkers werkzaam aan het Bernard Lievegoed College is niet verbonden aan de school als docent, maar ondersteunt dagelijks het onderwijskundig proces en het organisatieproces.

HET ONDERWIJZEND TEAM

Binnen de school spreken we van een midden­bouw­team (klas 7, 8, 9), een tl-team, een havo-team en een vwo-team.
Docenten en mentoren zijn primair verantwoorde­lijk voor het onderwijs en de begeleiding van de leerling. Alle leerlingen hebben een vaste mentor, die het eerste aanspreekpunt vormt voor ouders en leerlingen. De teams en docenten worden ondersteund door een intern ondersteuningsteam en een teamleider.

MENTOREN

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en is samen met de leerlingen, ouders en het team verantwoordelijk voor het klassenklimaat en de individuele ontwikkeling van de leerling. De mentor verzorgt o.a. het contact met de ouders van de leerlingen, legt zo mogelijk huisbezoeken af, zorgt voor de rapportage en verslaglegging, schrijft de ontwikkelingsschets in het jaargetuigschrift, verzorgt besprekingen over de individuele leerlingen en de klas en organiseert ontwikkelgesprekken, werkweken en andere klassenactiviteiten.

LEERLINGCOÖRDINATOREN

Naast de mentor die als eerste aanspreekpunt fungeert, zijn er ook dagelijks leerlingcoördinatoren aanwezig. Iedere dag zijn zij, naast de mentoren aanspreek­punt voor vragen m.b.t. roosterincidenten en andere zaken die op dat moment aandacht vragen. De leerling­coördinatoren zijn aanspreekpunt voor alle leerlingen, echter heeft ieder team een specifieke coördinator.

ONDERSTEUNINGSTEAM

(voor leerlingen met meer ondersteuningsbehoefte)

Het Ondersteuningsteam van het Bernard Lievegoed College bestaat uit o.a.: remedial teachers, counselors, vertrouwenspersonen, school­maatschappelijk werkers, een orthopeda­goog en een jeugdverpleegkundige. Onder leiding van een onder­steuningscoördinator wordt hulp op maat geboden. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4 Ondersteuningstructuur voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte of neem contact op met de ondersteuningscoördinator R. Kennis via r.kennis@stichtinglvo.nl

DECANAAT

Bij het kiezen van een vervolgstudie en beroep worden de leerlingen gedurende hun loopbaan goed voorbereid op de keuzes die aan het eind van de middenbouw en bovenbouw gemaakt moeten worden. Alle leerlingen kiezen aan het eind van de middenbouw (klas 9) een sector (vmbo) die of een profiel (havo/vwo) dat aansluit bij de capaciteiten, interesses en voorkeuren met betrekking tot de vervolgstudie. Gedurende het examenjaar wordt de leerling begeleid in het kiezen van een vervolgstudie. De decanen werken nauw samen met de mentoren en loopbaancoaches die zijn aangesteld binnen de school.

SCHOOLGIDS
2020-2021

praktische en
inhoudelijke informatie

OPEN DAG

Maak kennis met onze school: open dag, proeflessen, verdiepingsavond in… →

BELANGRIJK: Informatieavond 10 nov afgelast

In verband met de coronamaatregelen zal de informatieavond van vanavond… →

30
jan

Open dag

tzt meer informatie
02
feb

Informatieavond

tzt meer informatie
03
feb

Proeflessen

tzt meer informatie