Management

Patricia Hanssen
rector
p.hanssen@stichtinglvo.nl

Sjors van den Dries
teamleider 7, 8, 9
s.vandendries@stichtinglvo.nl

Erik Croes
teamleider 10 tl
e.croes@stichtinglvo.nl

Stéphanie Ruers
teamleider havo/vwo bovenbouw
s.ruers@stichtinglvo.nl

 

Docenten

Binnen de school spreken we van een midden­bouw­team (klas 7, 8, 9), een tl-team, een havo-team en een vwo-team. Docenten en mentoren zijn primair verantwoorde­lijk voor het onderwijs en de begeleiding van de leerling. Alle leerlingen hebben een vaste mentor, die het eerste aanspreekpunt vormt voor ouders en leerlingen. De teams en docenten worden ondersteund door een intern ondersteuningsteam en een teamleider.

Mentoren

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en is samen met de leerlingen, ouders en het team verantwoordelijk voor de sfeer in de klas en de individuele ontwikkeling van de leerling. De eerste drie jaar op onze school hebben leerlingen dezelfde mentor. De mentor verzorgt o.a. het contact met de ouders van de leerlingen, legt zo mogelijk huisbezoeken af, zorgt voor de rapportage en verslaglegging, schrijft de ontwikkelingsschets in het jaargetuigschrift, verzorgt besprekingen over de individuele leerlingen en de klas en organiseert ontwikkelgesprekken, werkweken en andere klassenactiviteiten.

Leerlingcoördinatoren

Naast de mentor die als eerste aanspreekpunt fungeert, zijn er ook dagelijks leerling coördinatoren aanwezig. Iedere dag zijn zij, naast de mentoren aanspreek­punt voor leerlingen voor vragen m.b.t. het rooster en andere zaken die op dat moment aandacht vragen.  Ouders en/of verzorgers kunnen voor leerlingaangelegenheden die over een langere termijn worden uitgespreid (langdurige, afwezigheid, onvoldoende resultaten, ernstige incidenten)  contact opnemen met de leerlingcoördinator. U kunt de leerlingcoördinator bereiken via
leerlingcoordinatoren@stichtinglvo.nl.

De vraag wordt opgepakt door de coördinator
van de betreffende afdeling

Ondersteuningsteam

voor leerlingen met meer ondersteuningsbehoefte

Het ondersteuningsteam bestaat uit o.a.: remedial teachers, counselors, vertrouwenspersonen, school­maatschappelijk werkers, een orthopeda­goog en een jeugdverpleegkundige. Onder leiding van een onder­steuningscoördinator wordt hulp op maat geboden. Download voor meer informatie onze schoolgids (hyperlink) of neem contact op met de ondersteuningscoördinator Rachelle Kennis via r.kennis@stichtinglvo.nl

Decanaat

Bij het kiezen van een vervolgstudie en beroep worden de leerlingen gedurende hun loopbaan goed voorbereid op de keuzes die aan het eind van de middenbouw en bovenbouw gemaakt moeten worden. Alle leerlingen kiezen aan het eind van de middenbouw (klas 9) een sector (vmbo) die of een profiel (havo/vwo) dat aansluit bij de capaciteiten, interesses en voorkeuren met betrekking tot de vervolgstudie. Gedurende het examenjaar wordt de leerling begeleid in het kiezen van een vervolgstudie. De decanen werken nauw samen met de mentoren en loopbaancoaches die zijn aangesteld binnen de school.

Onderwijsondersteunend personeel

Een substantieel deel van de medewerkers werkzaam aan het Bernard Lievegoed College is niet verbonden aan de school als docent, maar ondersteunt dagelijks het onderwijskundig proces en het organisatieproces.

Stichting LVO

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een raad van toezicht.

LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

College van bestuur

  • De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
  • Mevrouw S.M.E. Holtjer RA, lid College van Bestuur

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglvo.nl 

U kunt ook e-mailen naar info@stichtinglvo.nl

 

SCHOOLGIDS
2020-2021

praktische en
inhoudelijke informatie

22
jun

CE 2e tijdvak

CE 2e tijdvak
23
jun
28
jun

Proefwerkweek

Proefwerkweek
02
jul

Uitslagdag 2e tijdvak

Uitslagdag 2e tijdvak