BLC_website_0006b_guyhouben

Inrichting van het onderwijs

De inrichting van het onderwijs op het Bernard Lievegoed College is gebaseerd op de vrijeschoolpedagogiek. We kennen daarin een algemene pedagogiek die vervolgens toegespitst wordt op de specifieke vraag van de middenbouw (klas 7 t/m 9) en de bovenbouw (klas 10 t/m 12) en vervolgens in de verschillende jaarlagen. Alle zijn met elkaar verbonden door de doorlopende leerlijnen en de visie van het hoofd, hart, handenprincipe waarbij cognitieve, sociaal-emotionele en kunstzinnige componenten worden aangesproken.

Schoolloopbaan

De leerling start de eerste drie jaar in een heterogene klas waar leerlingen met vmbo-tl, havo en vwo advies samen een hechte klas vormen. Deze leerjaren nemen een middenpositie in tussen onderbouw/basisonderwijs en de bovenbouw.

In het vierde leerjaar worden nieuwe klassen gevormd, deze klassen zijn homogeen naar niveau gevormd: tl-klassen, havo-klassen en vwo-klassen. Doubleren is op het Bernard Lievegoed College in principe niet mogelijk.

Leerlingen die in het vierde jaar aan het vmbo-tl traject starten, kiezen uit één van de vier profielen: techniek, zorg & welzijn, landbouw en economie. Leerlingen die de tweede fase van havo en vwo starten in het vierde jaar kiezen uit een van de volgende profielen: cultuur en maatschappij (cm), economie en maatschappij (em), natuur en gezondheid (ng) en natuur en techniek (nt). Op de pagina van de leerlingen kunt u alles lezen over het schoolexamen.

 

SCHOOLGIDS
2020-2021

praktische en
inhoudelijke informatie

Een nieuwe naam, een nieuw logo en website

Yesss! Vanaf 1 augustus 2020 zal de vrijeschool voor voortgezet… →

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland