BLC_website_0000_guyhouben

identiteit

Het Bernard Lievegoed College is een school op algemeen bijzondere grondslag. Medewerkers verbonden aan het Bernard Lievegoed College laten zich inspireren door het antroposofisch mensbeeld. Dat wil zeggen dat men zich ervan bewust wil worden wat ‘het mens zijn’ betekent. Ons onderwijs is gebaseerd op het gedachtegoed van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1861-1925).

De Vereniging van Vrijescholen (2013) omschrijft de identiteit van de Vrijescholen in deze tijd als volgt: De Vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De Vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De Vrijeschool wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest. Vrijeschoolonderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

Het Bernard Lievegoed College wil bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot authentiek, oordeelkundig en vrij denkende, voelende en handelende mensen. Mensen die zich verbinden met de wereld om hen heen. Mensen die vanuit de wil, bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld.

visie

Op het Bernard Lievegoed College staat de persoonlijkheidsvorming van onze individuele leerling centraal: de ontwikkeling van de leerling als mens, een basis waar hij z’n leven lang op kan bouwen. Het Bernard Lievegoed College wil daarin voor haar leerlingen écht van betekenis zijn. Creatief denken, authenticiteit en originaliteit zijn vaardigheden en eigenschappen die wij stimuleren bij onze leerlingen.

Het leren met je hoofd (denken), hart (voelen) en handen (willen) is de drie-eenheid van waaruit wij kijken en ons onderwijs (in)richting geven. We leren onze leerlingen te beschouwen alvorens te oordelen, bewust te zijn van de leef- en belevingswereld van de ander en eigen keuzes te maken. We doen dit vanuit respect voor (de wijsheid en de schoonheid van) de natuur en de wereld. Onze school is een school van leerlingen, docenten, onderwijsondersteunende medewerkers én ouders samen.

WAARDEN

De bevestigende waarden van het Bernard Lievegoed College zijn:

  • Ik doe er toe
  • Kunstzinnig kijken & handelen

De onderscheidende waarden van het Bernard Lievegoed College zijn:

  • Jij doet er toe
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheidsbesef

De unieke waarde van het Bernard Lievegoed College is:

  • Samen in zelfstandigheid

‘Respect voor ik, de ander en de wereld.’

SCHOOLGIDS
2020-2021

praktische en
inhoudelijke informatie

OPEN DAG

Maak kennis met onze school: open dag, proeflessen, verdiepingsavond in… →

BELANGRIJK: Informatieavond 10 nov afgelast

In verband met de coronamaatregelen zal de informatieavond van vanavond… →

30
jan

Open dag

tzt meer informatie
02
feb

Informatieavond

tzt meer informatie
03
feb

Proeflessen

tzt meer informatie