BLC_website_0012_guyhouben2

HAVO

Middenbouw

De eerste twee jaar op het Bernard Lievegoed College zit de leerling in een heterogene stamgroep, waar leerlingen met vmbo-tl, havo en vwo advies samen een hechte klas vormen. In klas 9 zitten de leerlingen in opleidingsniveau bij elkaar in de klas. Op deze manier leren ze de klas beter kennen waarmee ze straks doorstromen naar de bovenbouw. Naast het klassikaal onderwijs wordt gewerkt met zowel groepsopdrachten, projecten als met individuele opdrachten. Het kunstzinnig onderwijs staat niet los van het vakonderwijs, maar is hierin geïntegreerd. Het uitgangspunt hierin is dat elke leerling uitgedaagd wordt en zich ontwikkelt. Deze leerjaren nemen een middenpositie in tussen het basisonderwijs en het tweejarig examentraject in de bovenbouw. Tijdens deze eerste drie jaren wordt aandacht besteed aan sociale groepsprocessen, vriendschappen, hoe om te gaan met plannen en hoe leerwerk aan te pakken. Ook ontdekt de leerling steeds meer over zijn eigen kwaliteiten en leert keuzes te maken ten behoeve van zijn of haar eigen ontwikkeling en welzijn.

Bovenbouw

Profielkeuze

In het vierde leerjaar kiest de havo-leerling één van de vier profielen: cultuur en maatschappij (cm), economie en maatschappij (em), natuur en gezondheid (ng) of natuur en techniek (nt), ook volgt elke leerling het vak "kunst". Dit examenvak bestaat uit een theoretisch deel, maar ook uit een praktijk deel. Voor het praktijkdeel kiest de leerling tussen de stromingen: muziek, beeldend of drama. Eventueel is het mogelijk om daarnaast nog een extra vak te kiezen. Om goed te starten, is er aan het begin van het vierde leerjaar tijd en ruimte voor een kennismaking. Een kennismaking met de nieuwe mentor, de klasgenoten, maar ook met alle andere havo-leerlingen uit deze jaarlaag. De havo-leerling volgt namelijk niet alleen les met de leerlingen uit de mentorklas, maar door de profielkeuze, ook met havo-leerlingen uit andere klassen.

 

Ritme

Het ritme van de schooldag blijft gehandhaafd: starten met periode en vervolgens het volgen van vaklessen waarbij creatieve vakken afgewisseld worden met zaakvakken (zoals Nederlands, Engels, etc.). De bovenbouwleerling havo kijkt ook vooruit: wat wil ik na mijn diploma? Studieloopbaanlessen en het lopen van stages komen terug in dit vierde leerjaar. Ook start de leerling met het uitvoeren van een eindwerkstuk. Op andere scholen beter bekend als het profielwerkstuk. In dit traject is veel aandacht voor onderzoeksvaardigheden. In het laatste jaar, het eindexamenjaar, ligt de focus op het eindexamen. Totaal niet saai, want ook dit jaar is er tijd voor kunst, cultuur, wetenschap én maakt de leerling stappen in het uitzetten van een vervolgstudietraject.

Mentoraat bovenbouw havo

De leerling wordt steeds meer eigenaar van zijn eigen leer- en ontwikkelproces. In de bovenbouw wordt dat ook zichtbaar doordat de havo-leerling zelf het vakkenpakket samenstelt. Een bijkomend feit is dat er daardoor geen sprake meer is van een stamklas zoals in de middenbouw. De mentor in de bovenbouw havo kent dan ook een andere rol. Een mentor in klas 10 havo begeleidt +/ 14-17 leerlingen. Vaak zitten deze leerlingen bij meerdere vakken ook samen in een klas. De taak van de mentor is om de leerling te begeleiden in het steeds zelfstandiger handelen. Tijdens mentoruren worden organisatorische zaken besproken, maar is bovenal aandacht voor de ontwikkeling van de leerling. Mentoren zullen naast de groepsmentorgesprekken ook vaker leerlingen individueel spreken.

SCHOOLGIDS