ziekmelden

Reminder ziekmelden

Er zijn een paar aandachtspunten die we aan jullie willen doorgeven m.b.t. het melden van afwezigheid van de leerling:

 • Ouder(s)/verzorger(s) melden hun kind ziek via het ouderportaal in Somtoday. Voor de ouder(s)/verzorger(s) van onze nieuwe leerlingen is dit terug te lezen op de instructiekaart ziekmelden Somtoday. Het ouderportaal van Somtoday is alleen bestemd voor ziekmeldingen van leerlingen die te ziek zijn om onderwijs te volgen. De leerling wordt iedere dag opnieuw ziekgemeld.
 • Alle overige meldingen, zoals het melden van een positieve testuitslag, medische begeleiding zoals huisarts en orthodontist gaan alleen via het mailadres van de receptie: receptie@bernardlievegoedcollege.nlv.v.
  • Naam leerling
  • Klas/mentor
  • Datum
  • Tijden/lesuren/dagen afwezig
  • Reden

We gaan ervan uit dat de bezoeken aan tandartsen, huisarts e.d. (zo veel mogelijk) buiten schooltijd worden gepland.

 

SCHOOLGIDS
2022-2023 concept

praktische en
inhoudelijke informatie

30
sep
03
okt

Stage 11V

Stage
04
okt

Informatieavond dyslexie

Informatieavond
Scroll naar boven