ziekmelden

Reminder ziekmelden, melden van afwezigheid & aanvraag volgen afstandsonderwijs

Ziekmelden & melden afwezigheid

Vanaf 1 november dienen ouder(s)/verzorger(s) hun kind zelf ziek te melden via het ouderportaal in Somtoday. In het weekbericht van vrijdag 22 oktober (voor de herfstvakantie) hebben we dit aan jullie gecommuniceerd. Enkele zaken gaan al heel goed, maar er zijn ook nog een paar aandachtspunten die we nogmaals graag aan jullie willen doorgeven:

Ziekmelden via Som

  • Enkel te gebruiken voor ziekmeldingen, dus geen meldingen voor absentie van de leerling van enkele uren.
  • Let op de dag die jullie selecteren. Er kan namelijk de keuze worden gemaakt uit één of meerdere dagen.
  • Voor de volledige handleiding verwijzen we jullie naar de volgende bijlage: Ziekmelden Somtoday

Afwezig vanwege medische begeleiding (enkele lesuren)

Is de leerling één of meerdere lesuren afwezig (i.v.m. bezoek tandarts/orthodontist*), stuur dan een mail naar receptie@bernardlievegoedcollege.nl o.v.v.

  • Naam leerling
  • Klas/mentor
  • Datum
  • Tijden/lesuren afwezig
  • Reden

Dit gaat dus NIET via Somtoday * Deze bezoeken dienen zoveel mogelijk na schooltijd gepland te worden.

Technische vragen of problemen met het ouderaccount?
Neem dan geen contact op met de receptie, maar rechtstreeks met onze Somtoday mailbox: somtoday@bernardlievegoedcollege.nl

Volgen afstandsonderwijs

Is de leerling positief getest of moet de leerling in quarantaine, maar is deze wel in staat om online onderwijs te volgen, meld de leerling dan niet ziek via het ouderportaal, maar mail de receptie en vraag afstandsonderwijs aan: receptie@bernardlievegoedcollege.nl

SCHOOLGIDS