mov2b

Oudervragenlijst onderzoek schoolontbijt/lunch

Op dit moment loopt in opdracht van gemeente Maastricht een verkennend onderzoek naar het aanbieden van een schoolontbijt/lunch op scholen in Maastricht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het lectoraat Move to Be, onderdeel van Fontys Sporthogeschool. Binnen dit onderzoek wordt onder andere bekeken of het aanbieden van een schoolontbijt of -lunch nodig en gewenst is op school.

We vinden het belangrijk om goed zicht te krijgen in hoe ouder(s)/verzorger(s) hierin staan, daarom is er een speciale vragenlijst voor ouder(s)/verzorger(s) met kinderen op VO-scholen in de gemeente Maastricht ontwikkeld door Move to Be.

We willen ouder(s)/verzorger(s) vragen om deel te nemen aan dit onderzoek door de volgende vragenlijst uiterlijk maandag 15 mei 2023 in te vullen via de volgende link: Vragenlijst.
Het invullen neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Nadat alle ingevulde vragenlijsten verwerkt en bekeken zijn, wordt er een advies opgesteld voor de gemeente Maastricht.

SCHOOLGIDS