BLC_website_0029_guyhouben

absentie/ziekmelden

Wij vinden het voor de veiligheid van de leerling van groot belang dat we op elk moment weten waar onze leerlingen zich bevinden. Wanneer een leerling ziek is of om een of andere reden niet naar school kan komen, moet dit vóór 09:30 uur ’s ochtends telefonisch gemeld worden.

De receptie is voor ziekmeldingen telefonisch bereikbaar via 043-3509710 van 8:00 tot en met 8:30 uur en van 9:00 tot en met 9:30 uur.

verlof

Op grond van artikel 11 en 13a, lid 2 van de leerplichtwet kan de rector extra verlof verlenen. De teamleider adviseert de rector en zij neemt een besluit op basis van het advies van de teamleider.
De school houdt zich aan de voorwaarden die staan beschreven in bovenstaande artikels en vraagt ook altijd bewijs te leveren voor de aanvraag. U dient het verzoek vier weken van te voren in via administratie@bernardlievegoedcollege.nl. U kunt daarvoor gebruik maken van het aanvraagformulier verlof 2020-2021.

Toestemming voor vakantiedagen buiten de officiële schoolvakanties kan alleen verleend worden wanneer een werkgeversverklaring overhandigd wordt waaruit blijkt dat twee weken vakantie binnen de zomervakantie onmogelijk is. Verlof aansluitend aan de zomervakantie wordt conform artikel 11 en 13a, lid 2 van de leerplichtwet niet verleend.

SCHOOLGIDS
2020-2021

praktische en
inhoudelijke informatie

06
mei

Meivakantie

Meivakantie
24
mei

Pinkstermaandag

Pinkstermaandag
25
mei

Studiemiddag

Studiemiddag