BLC_website_0029_guyhouben

absentie/ziekmelden

Wij vinden het voor de veiligheid van de leerling van groot belang dat we op elk moment weten waar onze leerlingen zich bevinden. Wanneer een leerling ziek is of om een of andere reden niet naar school kan komen, moet dit vóór 09:30 uur ’s ochtends telefonisch gemeld worden.

De receptie is voor ziekmeldingen telefonisch bereikbaar op 043-3509710 van 8:00 tot en met 8:30 uur en van 9:00 tot en met 9:30 uur of via receptie@bernardlievegoedcollege.nl

Voor meer informatie over ons beleid ziekteverzuim verwijzen we jullie naar onze schoolgids.

verlof

Op grond van artikel 11 en 13a, lid 2 van de leerplichtwet kan de rector extra verlof verlenen. De school houdt zich aan de voorwaarden die staan beschreven in bovenstaande artikels en vraagt ook altijd bewijs te leveren voor de aanvraag. U dient het verzoek vier weken van tevoren in te leveren bij onze receptie via receptie@bernardlievegoedcollege.nl. U kunt daarvoor gebruik maken van het aanvraagformulier verlof 2021-2022.

Toestemming voor vakantiedagen buiten de officiële schoolvakanties kan alleen verleend worden wanneer een werkgeversverklaring overhandigd wordt waaruit blijkt dat twee weken vakantie binnen de zomervakantie onmogelijk is. Verlof aansluitend aan de zomervakantie wordt conform artikel 11 en 13a, lid 2 van de leerplichtwet niet verleend.

SCHOOLGIDS
2021-2022

praktische en
inhoudelijke informatie

29
nov
06
dec

Adventvertelling in periode

Adventvertelling
07
dec
13
dec

Adventvertelling in periode

Adventvertelling
20
dec

Adventvertelling in periode

Adventvertelling