BLC_website_0037_guyhouben

Naast de vrijwillige ouderbijdragen die vanuit de school worden gevraagd voor een aantal specifieke kosten, is de school dankbaar jaarlijks te mogen rekenen op de giften van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg (VVL). Deze vrijwillige schenkingen zijn noodzakelijk om een volwaardig vrijeschools onderwijsprogramma te kunnen verzorgen: de bekostiging van de overheid is daarvoor ontoereikend. Dit geldt overigens voor alle vrijescholen in ons land.

Het standaardaanbod van onderwijs en zorg is niet afhankelijk van de bijdrage van de VVL, maar dankzij de vrijwillige schenkingen van de VVL is het mogelijk om de accenten te leggen die passen bij het vrijeschoolkarakter van het Bernard Lievegoed College. Informatie over giften en vrijwillige schenkingen kunt u opvragen via schenkingenBLC@vrijeschoollimburg.nl en is te vinden in de schoolgids.

Video met uitgebreide toelichting over de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg (VVL)

Uitgebreide toelichting jaarlijkse vrijwillige schenking

Flyer Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg (VVL)

Website VVL

SCHOOLGIDS