BLC_website_0037_guyhouben

Naast de ouderbijdragen die vanuit de school worden gevraagd voor een aantal specifieke kosten, is de school dankbaar jaarlijks te mogen rekenen op de giften van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg (VVL). Deze schenkingen zijn noodzakelijk om een volwaardig vrijeschools onderwijsprogramma te kunnen verzorgen: de bekostiging van de overheid is daarvoor ontoereikend. Dit geldt overigens voor alle vrijescholen in ons land.

Het standaardaanbod van onderwijs en zorg is niet afhankelijk van de bijdrage van de VVL, maar dankzij de schenkingen van de VVL is het mogelijk om de accenten te leggen die passen bij het vrijeschoolkarakter van het Bernard Lievegoed College. Informatie over giften en schenkingen kunt u opvragen via schenkingenBLC@vrijeschoollimburg.nl en is te vinden in de schoolgids.

Uitgebreide toelichting jaarlijkse ouderschenking 2021-2022

SCHOOLGIDS
2021-2022

praktische en
inhoudelijke informatie

17
jan

SE2

SE2
18
jan
20
jan
24
jan

Toetsvrijeweek

Toetsvrije week