www.guyhouben.com_bernardlievegoed_fullres-66

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. U kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. In de schoolgids vindt u meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage.

SCHOOLGIDS