BLC_website_0039_guyhouben

Contactmomenten

Wij vinden het van belang om nauw contact te onderhouden met de ouders van onze leerlingen. Samen vormen we de driehoek: ouder - kind -school. Gezamenlijk dragen we de zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw zoon of dochter en onze leerling. Van belang daarbij is dat we goed op de hoogte zijn van wat er speelt; zowel thuis als op school. Om deze reden hebben structureel in ons jaarrooster de volgende contactmomenten opgenomen: ontwikkelgesprekken, tafeltjesmiddagen en huisbezoeken (klas 7/8).
Naast deze individuele contactmomenten zijn er ook verschillende ouderavonden gepland in het jaar. Ook zijn er gedurende het schooljaar verschillende presentaties van de leerlingen en hun klasgenoten te bezoeken. In onze jaarlijkse ouderdialoogbijeenkomst horen we graag van u wat er speelt: wat goed loopt en wat nog aandacht verdient. Tijdens de eerste ouderavond in het nieuwe schooljaar licht de mentor de contactmomenten tussen ouders en school toe. Voor meer informatie over contactmomenten ouders en school verwijzen we ook naar de schoolgids.

Schriftelijke communicatie

In het weekbericht vindt u een agenda en actuele berichten en mededelingen. Het weekbericht wordt per e-mail aan u verzonden.

Somtoday inloggen voor inzage rooster en cijfers

Somtoday, is het softwarepakket dat wij gebruiken voor onze schooladministratie. Het verwerken van cijfers is een belangrijk onderdeel hiervan. Somtoday biedt via het leerlingenportaal de mogelijkheid om leerlingen via internet inzage te verschaffen in hun cijfers en rooster. Het Somtoday Ouderportaal verschaft ouders rechtstreekse digitale toegang tot diverse gegevens.
Hierbij kunt u denken aan de behaalde resultaten, afwezigheidsregistratie en rooster. Als u meer schoolgaande kinderen heeft op het Bernard Lievegoed College, heeft u maar één account nodig.
Om toegang te krijgen tot de gegevens heeft u een loginnaam en een wachtwoord nodig. Nieuwe ouders krijgen aan het begin van het schooljaar deze gegevens toegestuurd door de schooladministratie.

De inloggegevens worden eenmalig verstrekt en blijven de gehele schoolloopbaan van uw kind(eren) geldig. Leerlingen en ouders hebben een apart account in Somtoday en elk een eigen inlogcode. Ouders van leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, vragen eerst aan hun zoon of dochter toestemming voor het inzien van het ouderportaal door een verklaring in te vullen. Na inlevering van deze verklaring bij de schooladministratie, wordt de ouder alsnog toegang verleend.

Bewaar uw inloggegevens goed!

Ben u toch een inloggegeven vergeten? Stuur dan een email naar administratie@bernardlievegoedcollege.nl. Let op! Het kan enkele dagen duren voordat u nieuwe inloggegevens krijgt.

SCHOOLGIDS
2020-2021

praktische en
inhoudelijke informatie

OPEN DAG

Maak kennis met onze school: open dag, proeflessen, verdiepingsavond in… →

BELANGRIJK: Informatieavond 10 nov afgelast

In verband met de coronamaatregelen zal de informatieavond van vanavond… →

30
jan

Open dag

tzt meer informatie
02
feb

Informatieavond

tzt meer informatie
03
feb

Proeflessen

tzt meer informatie