3D Render Notebook mock up with clean blank for design and advertising, 3d illustration perspective view.

Op weg naar een toekomstbestendig vo Maastricht

Beste lezer,

In de bijlage ‘Op weg naar een toekomstbestendig vo Maastricht’ leest u meer over de ontwerpstappen, het ontwerp op hoofdlijnen van het onderwijsaanbod in Maastricht, wat dit voor ons allen kan betekenen, de denklijn en de besluitvorming, zie: Op weg naar een toekomstbestendig vo Maastricht

Het mailadres vo-maastricht@stichtinglvo.nl is beschikbaar om vragen te stellen over het huisvestiging Vo-Maastricht.

SCHOOLGIDS