Ontmoet Bernard Lievegoed

Ontmoet Bernard Lievegoed

Inventief, creatief zijn en jezelf blijven ontwikkelen.

Ontmoet onze naamgever

Bernard Lievegoed was een Nederlands psychiater, pedagoog, hoogleraar, organisatiedeskundige en antroposoof, die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de antroposofische beweging in Nederland. Lievegoed werd in 1905 geboren in Medan op Sumatra. Hij was éénentwintig jaar toen hij de antroposofie ontmoette, hij studeerde op dat moment geneeskunde.

Lievegoed, begonnen als arts, met name als (kinder)psychiater, heeft zichzelf gevormd tot bedrijfskundige en vanuit deze invalshoek gewerkt aan de ontwikkeling van individuele mensen en organisaties.
Hij was een vernieuwer op vele gebieden. Hij had een bijzondere intuïtie voor wat aan de tijd was; vandaar dat zijn initiatieven ook maatschappelijk draagvlak kregen. Dit sluit mooi aan bij de ambitie die wij als school hebben; inventief, creatief zijn en jezelf blijven ontwikkelen.

SCHOOLGIDS