Nathlaya

Onderwijsontwikkeling m.b.v. leerlingen klas 8, 9 en 10

Vorige week vrijdag 3 december 2021 kwamen leerlingen uit klas 8, 9 en 10 bij elkaar om te discussiëren over differentiatie, determinatie en het vrijeschoolonderwijs. Uit elke jaarlaag was er een tl, havo en vwo-leerling die meedacht. Zowel het sociale als het cognitieve aspect werd besproken. Ze behandelden vragen als: Zien leerlingen vervroegde determinatie in klas 9 hand in hand gaan met het vrijeschoolgevoel? Kijkt 10tl met dezelfde ideeën en ervaringen naar de huidige niveaugroep én de heterogene middenbouw als 10h of 10v? Hoe ervaren leerlingen uit klas 8 hun heterogene groep en hoe kijken zij naar de verandering die er wordt verwacht in klas 9? Hoe ervaart klas 9 de middenweg tussen homogene en heterogene groepen die dit schooljaar is gestart?

Per jaarlaag hebben de drie leerlingen gewerkt aan het bedenken van een tiental vragen voor al hun jaargenoten. In januari 2022 worden alle 8e, 9e en 10e klassen gevraagd om die vragen te beantwoorden. Zo krijgen we inzicht in hoe onze leerlingen, zowel sociaal als cognitief, het vrijeschoolonderwijs in deze drie zo verschillende jaarlagen ervaren.

 

SCHOOLGIDS