Fysiek onderwijs

Het kabinet heeft lichte versoepelingen aangekondigd. Eén daarvan is dat vanaf 1 maart 2021 op school meer fysiek onderwijs is toegestaan. De leerlingen die de afgelopen periode verplicht thuisonderwijs volgden, mogen weer gedeeltelijk naar school komen om lessen te volgen. Iedereen krijgt minimaal 1 dag per week fysiek les. De rest van de week wordt er online les gevolgd. Het aantal fysieke lessen is nog niet veel, dat realiseren wij ons ook. Maar we zijn blij dat iedereen weer naar school kan komen en elkaar weer kan zien. We kijken ernaar uit iedereen weer te verwelkomen en ontvangen!

Basisregels op school en in de klas
• Je houdt anderhalve meter afstand tot volwassenen en medeleerlingen.
• Je draagt je mondkapje als je je verplaatst in het schoolgebouw. Als je op je plek zit, bijvoorbeeld in de klas, mag je het mondkapje afdoen.
• Je houdt je aan de hygiënemaatregelen: regelmatig en grondig je handen wassen of desinfecteren, je werkplek schoonmaken, hoesten/niezen in je elleboog.
• Je gaat in quarantaine als je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Met nauw contact wordt bedoeld: langer dan 15 minuten op een dag op minder dan 1,5 meter van elkaar. Je laat je testen op dag 5, ook als je geen klachten hebt.
• Je blijft thuis als je klachten hebt en laat je testen. Als een van je gezinsleden ernstige klachten heeft of corona heeft, blijf je ook thuis en laat je je testen.

Met onze leerlingen schakelen we weer om naar een nieuw schoolritme. Dat is voor iedereen even wennen en dat begrijpen we. Al onze collega’s werken hard om de lessen zowel online als fysiek goed te organiseren. We hebben in ieder geval ontzettend veel zin, en verheugen ons erop, om de leerlingen weer op school te mogen ontmoeten.

Hybride onderwijs

Hybride onderwijs is de term voor onderwijs waaraan je zowel van huis uit deel kunt nemen als vanuit een klaslokaal op school. In de verschillende instructiekaarten is o.a. te lezen welke stappen je moet doorlopen wanneer je vanuit huis lessen volgt en welke afspraken bij deze vorm van onderwijs horen.  Instructie hybride onderwijs >>

image002

Welke stappen onderneemt de school als bij een leerling op school een besmetting met Covid-19 is vastgesteld?

Als er op school een besmetting is vastgesteld, is het belangrijk zo snel mogelijk duidelijke informatie te geven. We volgen daarbij het protocol zoals dit landelijk is vastgesteld.
De school kan op twee manieren te horen krijgen dat er sprake is van een Covid-19 besmetting:

  1. de besmette persoon of een ouder meldt het zelf;
  2. de GGD meldt zich bij de school voor bron- en contactonderzoek.

Het kan echter ook voorkomen dat de school niet op de hoogte wordt gesteld van een besmetting. Vanwege privacy-overwegingen hoeft dit formeel niet gedeeld te worden met de school.

Op het moment dat we op de hoogte gesteld zijn, is er een directe lijn met het GGD. We schakelen bij een besmetting altijd de lokale GGD in en stemmen samen af over communicatie en plan van aanpak. Daarbij nemen we de volgende stappen:

  • We zorgen ervoor dat de ouders zo snel mogelijk geïnformeerd worden en communiceren de stappen die worden ondernomen om het risico voor verdere besmettingen te beperken.
  • We communiceren ook wat de vastgestelde besmetting betekent voor doorgang van het onderwijsprogramma.
  • We communiceren bij wie ouders terecht kunnen bij vragen en/of als zij hun zorgen willen delen.
  • Indien nodig kunnen we er ook voor kiezen, in het geval er heel veel vragen zijn, om een aanvullende online informatiebijeenkomst te organiseren.

Houd er rekening mee dat:

  • Er bron- en contactonderzoek door de GGD kan plaatsvinden en dat leerlingen mogelijk benaderd gaan worden.
  • Op basis van het bron- en contactonderzoek zullen leerlingen met wie de besmette leerling intensief contact heeft gehad van de GGD het advies krijgen om zich te laten testen of in quarantaine te gaan. Het is dan van belang dit advies van de GGD goed op te volgen.

SCHOOLGIDS