Welke stappen onderneemt de school als bij een leerling op school een besmetting met Covid-19 is vastgesteld?

 

Als er op school een besmetting is vastgesteld, is het belangrijk zo snel mogelijk duidelijke informatie te geven. We volgen daarbij het protocol zoals dit landelijk is vastgesteld.
De school kan op twee manieren te horen krijgen dat er sprake is van een Covid-19 besmetting:

  1. de besmette persoon of een ouder meldt het zelf;
  2. de GGD meldt zich bij de school voor bron- en contactonderzoek.

Het kan echter ook voorkomen dat de school niet op de hoogte wordt gesteld van een besmetting. Vanwege privacy-overwegingen hoeft dit formeel niet gedeeld te worden met de school.

Op het moment dat we op de hoogte gesteld zijn, is er een directe lijn met het GGD. We schakelen bij een besmetting altijd de lokale GGD in en stemmen samen af over communicatie en plan van aanpak. Daarbij nemen we de volgende stappen:

  • We zorgen ervoor dat de ouders zo snel mogelijk geïnformeerd worden en communiceren de stappen die worden ondernomen om het risico voor verdere besmettingen te beperken.
  • We communiceren ook wat de vastgestelde besmetting betekent voor doorgang van het onderwijsprogramma.
  • We communiceren bij wie ouders terecht kunnen bij vragen en/of als zij hun zorgen willen delen.
  • Indien nodig kunnen we er ook voor kiezen, in het geval er heel veel vragen zijn, om een aanvullende online informatiebijeenkomst te organiseren.

Houd er rekening mee dat:

  • Er bron- en contactonderzoek door de GGD kan plaatsvinden en dat leerlingen mogelijk benaderd gaan worden.
  • Op basis van het bron- en contactonderzoek zullen leerlingen met wie de besmette leerling intensief contact heeft gehad van de GGD het advies krijgen om zich te laten testen of in quarantaine te gaan. Het is dan van belang dit advies van de GGD goed op te volgen.
image002

SCHOOLGIDS
2020-2021

praktische en
inhoudelijke informatie

Een nieuwe naam, een nieuw logo en website

Yesss! Vanaf 1 augustus 2020 zal de vrijeschool voor voortgezet… →