BLC_website_0024b_guyhouben

schooljaar 2023-2024

Wat leuk dat jij interesse hebt in onze school. Tussentijdse aanmelding en plaatsing is alleen mogelijk indien er ruimte is in de betreffende klas en de heterogeniteit van de klas dit toe laat.

Jij en je ouder(s)/verzorger(s) kunnen wel kenbaar maken dat er interesse is in ons onderwijs middels onderstaande interesseformulieren. Wanneer je het interesseformulier hebt ingevuld, kom je automatisch op de wachtlijst te staan. Wij nemen contact op als er tussentijds plaats is. Onderstaande lijsten zijn één schooljaar geldig.

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4/5

Let op: Helaas is er momenteel geen plek in de leerjaren 1 en 2. Ook nemen we geen leerlingen tussentijds aan in de examenjaren. Dit betekent er geen leerlingen kunnen instromen in: 10tl, 11havo en 12vwo. In de tussenliggende jaarlagen kan een plek beschikbaar zijn. Dit is afhankelijk van de klas en het niveau.

Op het moment dat er plaats is, vindt er een oriënterend gesprek plaats en start de aannameprocedure. Deze bestaat uit:
  • Een oriënterend gesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s).
  • Een aannamecommissielid neemt contact op met de huidige school en vraagt informatie op.
  • Je loopt vervolgens twee dagen mee op het Bernard Lievegoed College en schrijft een reflectieverslag van je bevindingen waarna een terugkoppeling plaatsvindt.
  • Tot slot wordt een besluit genomen over de toelaatbaarheid.

Voor vragen over tussentijdse aanname en de stand van zaken kunnen jij of je ouder(s)/verzorger(s) een e-mail sturen naar info@bernardlievegoedcollege.nl 

SCHOOLGIDS