BLC_website_0035_guyhouben

Wat leuk dat je een kijkje neemt op onze website. Als je nu in groep 8 zit, dan ben je je vast samen met je ouders en/of verzorgers aan het voorbereiden op de stap naar de middelbare school. Een spannende stap, maar ook een heel leuke stap! We helpen je graag bij het maken van de juiste schoolkeuze. Van belang is in ieder geval om je goed te oriënteren en niks uit te sluiten, ben nieuwsgierig en bezoek zoveel mogelijk open dagen.

Misschien wil je alvast een kijkje nemen in onze school! Dit kan via de volgende film: BLC the movie.

AANMELDEN

Je hebt vast gehoord dat we de afgelopen jaren hebben moeten loten. Dat komt omdat we dan meer aanmeldingen hebben dan plaatsen. In ons gebouw kunnen maximaal 930 leerlingen, hierdoor kunnen we 180 leerlingen per schooljaar aannemen. Daarnaast vinden we het belangrijk om het onderwijs zo te geven als we zeggen dat we doen. Niet iedere docent kan op een vrijeschool werken, het vraagt een andere manier van werken.

Mocht het zo zijn dat we moeten loten en je bent niet ingeloot, dan hoef je je niet druk te maken. Je kunt dan altijd naar de andere school die ook op je lijstje stond.

Mochten jij of je ouder(s)/verzorger(s) vragen hebben over de aanmelding of over ons onderwijs, mail dan naar Jitske Kraan, leerlingcoördinator klas 7 en voorzitter van de aannamecommissie (j.kraan@stichtinglvo.nl).

Je vindt in onze aannamebrochure 2023-2024 alle informatie over de exacte data, de toelating, de procedure en het aanmelden.

In de bijlage lotingprocedure, lichten we de procedure rondom de loting verder toe.

Online open dag 2022

Willen jullie onze online open dag 2022 terugkijken? Klik dan op Bas.

•••

 

SCHOOLGIDS