blackmail

Mobiele escaperoom BL@CKMAIL

Afgelopen donderdag en vrijdag namen de leerlingen van klas 8a en 9a deel aan de mobiele escaperoom “Blackmail” op ons schoolplein! Met het concept BL@CKMAIL wil de politie jongeren bewuster maken van de risico’s die ze online lopen en handreikingen bieden om slachtofferschap op het gebied van cybercrime te voorkomen. Jongeren begeven zich veel online maar zijn zich vaak minder bewust van de gevaren die dat met zich meebrengt. De leerlingen gingen na afloop van het spel met een begeleider het gesprek aan over hun ervaringen. De escaperoom is een project vanuit de gemeente in samenwerking met de politie.

SCHOOLGIDS