coronaupdate

Maatregelen per 28 november

In de persconferentie van 26 november jl. zijn nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn drie weken geldig en zijn na te lezen op de website van de rijksoverheid. Middels een extra editie van het weekbericht, op zondag 28 november, hebben we de belangrijkste informatie met jullie als leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) gedeeld.

Onderwijs
De school blijft open en de lessen gaan zoveel mogelijk volgens rooster fysiek door. Voor sommige klassen of lessen ontkomen we niet, in verband met de quarantaineregels of afwezigheid van docenten, dat de lessen online/hybride worden gegeven. Als we alsnog vanwege te veel thuiszittende leerlingen en/of docenten overstappen op geheel online onderwijs dan zullen we jullie vooraf uiteraard informeren.

Welke coronamaatregelen zijn van toepassing?
Vanaf aanstaande maandag 29 november geldt er een mondkapjesplicht in het onderwijs. Dit betekent dat de leerling een mondkapje draagt bij beweging door school. Als de leerling in de klas of kantine e.d. zit, mag het mondkapje weer af. Dit geldt ook voor medewerkers en de regel is hetzelfde als vorig schooljaar. Let op: De school verstrekt geen mondkapjes meer, we verwachten dat de leerlingen zelf een mondkapje bij zich hebben. Mocht dat niet het geval zijn, worden de leerlingen vanaf dinsdag 30 november gevraagd om naar huis te gaan en het mondkapje te halen. Uiteraard brengen we de ouder(s)/verzorger(s) daarvan op de hoogte. De reden hiervoor is dat de leerling zelf verantwoordelijk is om een mondkapje mee te nemen en dat het voor de school niet haalbaar is om zoveel mondkapjes op voorraad te hebben. Op school gelden ook de volgende basisregels met betrekking tot de hygiëne:

  • was/desinfecteer vaak en grondig je handen;
  • hoest en nies in je elleboog;
  • ventileren;
  • blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd bent.
  • Geef iemand ruimte als erom gevraagd wordt.

Hoe zit het met zelftesten en quarantaine?
De overheid adviseert leerlingen en medewerkers twee keer per week preventief een zelftest te doen. De zelftesten kunnen de leerlingen, als er toestemming voor gegeven is, verkrijgen via de mentor. Preventief zelftesten blijft uiteraard vrijwillig. We benadrukken nogmaals dat leerlingen bij klachten thuis moet blijven. Is iemand uit het gezin (een huisgenoot) besmet? Dan moet de leerling in quarantaine, ook als de leerling gevaccineerd is. Wanneer de leerling thuis moet blijven, is terug te lezen in de beslisboom 12+ van het RIVM, BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland. Bij meerdere besmettingen in de school of in de klas volgen wij het advies van de GGD ZL. Dit kan betekenen dat er een klas of meerdere klassen een periode thuis moeten blijven. Dit communiceren wij via een extra editie van het weekbericht aan de betreffende klas(sen).

SCHOOLGIDS