update maatregelen

Maatregelen per 13 november

In de persconferentie van 12 november jl. zijn nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn drie weken geldig en zijn na te lezen op de website van de rijksoverheid.

Op school verandert er in principe niets: we zijn open en de lessen gaan zoveel mogelijk volgens rooster fysiek door. Voor de niet-lesgerelateerde zaken verandert er wel iets. Hier geldt het advies dat niet-lesgerelateerde activiteiten, die niet strikt noodzakelijk zijn, worden uitgesteld of online verzorgd. We vragen onze medewerkers dan ook om alleen voor de lessen naar school te komen. Dit betekent dat de oudergesprekken of informatiebijeenkomsten online zullen plaatsvinden. We houden jullie hierover op de hoogte.

Welke basismaatregelen blijven van toepassing?

  • Was je handen regelmatig;
  • hoest en nies in je elleboog;
  • we blijven ventileren;
  • blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD ook als je gevaccineerd bent.

Leerlingen en medewerkers mogen een mondkapje dragen, maar het is niet verplicht. Houd afstand als dit gevraagd wordt. Respecteer elkaars keuzes.

Hoe zit het met zelftesten en quarantaine?

Preventief zelftesten blijft uiteraard vrijwillig. Leerlingen en medewerkers kunnen twee keer per week een zelftest doen. Mentoren zullen deze week de zelftesten uitdelen aan de leerlingen waarvan ouder(s) en/of verzorger(s) in SomToday toestemming hebben gegeven. De instructie om toestemming te geven in SomToday voor ouder(s) en/of verzorger(s) van 7e klas leerlingen, volgt uiterlijk woensdag 17 november aanstaande. Zelftesten heeft overigens alleen effect als je geen klachten ervaart. Bij klachten volstaat een zelftest niet en is het van belang om te testen bij de GGD, middels een PCR-test.

Een positief getest gezinslid?

Ook in deze situatie volgen we de richtlijnen van de GGD op. Wanneer een gezinslid positief test op COVID-19 gaan de overige gezinsleden, of zij gevaccineerd of niet gevaccineerd zijn, in quarantaine. Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine.

Meerdere leerlingen positief getest binnen één groep?

Bij meerdere besmettingen in de school of in de klas volgen wij het advies van de GGD op. Dit communiceren wij middels mail. Het kan dan zijn dat een klas, leerjaar of in de bovenbouw een cohort, vanuit thuis de lessen moet volgen.

Hoe verder?

Het kabinet neemt op 3 december 2021 een nieuwe beslissing over de maatregelen. We laten jullie weten wat dit tegen die tijd betekent voor onze school. Daarnaast bespreken we met onze medezeggenschapsraad de vraagstukken die nu ontstaan.

 

SCHOOLGIDS