01

Maastrichtse Mensenrechtenprijs

Vanuit LVO Maastricht maken wij samen met o.a. Maastricht University, Gemeente Maastricht, Vista College en Zuyd Hogeschool onderdeel uit van de Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs. Het doel van deze prijs is dat scholieren en studenten uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs tijdens hun studietijd in Maastricht stilstaan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de mens.

De prijsvraag van dit jaar vroeg leerlingen om zich te verdiepen in het thema “Recht op gezondheid” en hier een eigen opvatting/visie over te ontwikkelen.

Leerlingen uit onze 8e klas: Tes Bussink, Edien Beijers en Elize Zaar namen donderdag 7 april 2022 de eerste prijs, uitgereikt door Onno Hoes, in ontvangst met hun project mentale gezondheidszorg!

De eerste prijs kende een waarde van €500 en werd gedoneerd aan een goed doel dat de dames zelf konden kiezen: Leger des Heils.

Meer info over de Maastrichtse Mensenrechtenprijs:
https://maastrichtsemensenrechtenprijs.nl/

SCHOOLGIDS