Poster maastrichtse mensenrechten

Maastrichtse mensenrechtenprijs

Vanuit LVO Maastricht maken wij samen met o.a. Maastricht University, Gemeente Maastricht, Vista College en Zuyd Hogeschool onderdeel uit van de Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs. Het doel van deze prijs is dat scholieren en studenten uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs tijdens hun studietijd in Maastricht stilstaan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de mens.

Door deel te nemen, worden leerlingen uitgedaagd om een eigen visie te vormen op het jaarthema en deze op een creatieve manier te delen met medescholieren. Het hoogtepunt van dit evenement valt op 10 december 2023, de Dag van de Mensenrechten, waarop de bijdragen van de leerlingen in de schijnwerpers zullen staan.

De prijsvraag van dit jaar vraagt leerlingen om zich te verdiepen in het thema “Recht op rust en vrije tijd” en hier een eigen opvatting/visie over te ontwikkelen.

Leerlingen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen! Meer info over de Maastrichtse Mensenrechtenprijs, zie de website: www.maastrichtsemensenrechtenprijs.nl

SCHOOLGIDS