www.guyhouben.com_bernardlievegoed_fullres-101

Samen met ouder(s) en/of verzorger(s) zijn we op het Bernard Lievegoed College altijd op zoek naar de juiste verbinding tussen school en thuis. Op die manier kunnen we een veilige leeromgeving creëren waar we elkaar zien en waarin we bereid zijn om samen te bouwen aan vertrouwen en een goede sfeer.

Er zijn voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ontwikkelgesprekken, gesprekken met vakdocent(en) en huisbezoeken (klas 7/8) met en door de mentoren.

Naast de individuele contactmomenten zijn er verschillende ouderavonden gepland in het jaar. Gedurende het schooljaar zijn er verschillende presentaties van de leerlingen te bezoeken.

SCHOOLGIDS