BLC_website_0031_guyhouben

PERIODEONDERWIJS

Ongeveer 30% van het onderwijs wordt in thematische vorm aangeboden, het zogeheten periodeonderwijs. Dit betekent dat de leerlingen drie weken lang gedurende de eerste twee lesuren vijf dagen per week intensief met een onderwerp (vak) bezig zijn. Tijdens het periodeonderwijs creëert de leerkracht zelf de lesopbouw en inhoud in relatie tot de ontwikkelingsfase van de klas en de speciale eisen die een groep leerlingen stelt. Leerboeken en methodes worden om die reden in deze lessen weinig gebruikt. Tijdens de periodelessen worden verschillende werkvormen toegepast: colleges, individuele verwerking en verslaglegging, klassengesprekken/ debatten, groepswerk, presentaties en projecten. Jaarlijks worden nieuwe periodes en projecten ontwikkeld. De leerlingen werken zelf de behandelde stof uit in een (periode)schrift, dat uiteindelijk het eigen leerboek en werkstuk vormt. Door deze wijze van uitwerken is de leerling beter in staat om tot een goede en ook kunstzinnige verwerking van de stof te komen.

STAGES

Stages zijn op het Bernard Lievegoed College een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Kennismaken met het maatschappelijke leven en respect hebben voor de samenleving en voor de wereld staan hierin centraal. Leerlingen leren d.m.v. stage ook over zelfstandigheid, samenwerken en discipline. Ze krijgen inzicht in zichzelf, hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. De stages zijn ingebed in het curriculum van de school en vinden plaats binnen de vakgebieden economie, maatschappijleer en Nederlands.

De stages zijn een waardevolle component van het LOB-programma, omdat ze de leerlingen helpen bij het verkennen van mogelijke loopbaanpaden en het nemen van keuzes over hun toekomstige loopbaantraject.

De leerlingen volgen de volgende stages:

 • de profiel bliksemstage in klas 7
  (vmbo basis/kader/tl-klas)
 • de meeloopstage in klas 8
  (vmbo basis, vmbo kader, vmbo-tl, havo, vwo)
 • de economie stage in klas 9
  (vmbo-tl, havo, vwo)
 • de sociale stage in klas 10
  (havo, vwo)
 • de idealen stage in klas 11
  (vwo)
Sam van Steijn

leerling klas 10 havo

In het periodeonderwijs van Engels hadden we het over het monster van Loch Ness. Dat vond ik mysterieus en spannend. Ik hou van het verhaal over een monster dat in een meer ligt.  Omdat ik best fantasierijk ben en dan spreekt het me aan.

SCHOOLGIDS