“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten, teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie, de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.”

_ Rudolf Steiner

Deze woorden omschrijven kort en bondig waar het Bernard Lievegoed College voor staat en zijn tegelijkertijd de essentie voor de aanpak van LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) binnen onze school. LOB is voor de school niet alleen het maken van beroeps- en studiekeuzes, maar ook een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van elk individu. In de begeleiding van de leerlingen bij het maken van verschillende keuzes wordt veel waarde gehecht aan het persoonlijk contact tussen alle betrokkenen en ervaart de leerling de ruimte om zichzelf te ontdekken, te groeien en zich voor te bereiden op de toekomst. Zo wordt in de visie van het Bernard Lievegoed College ook uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van talenten wat belangrijk is voor de bewustwording van het keuzeproces van de leerling. Door te ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je wil, kan er uiteindelijk een vrije en verantwoorde keuze gemaakt worden.

Methode

Het online leermiddel dat wij op onze school inzetten om leerlingen te begeleiden naar een vervolgopleiding en vakkenkeuze is o.a. beroepskeuzedagboek.nl. De site bevat informatie, vragenlijsten en de mogelijkheid om een portfolio op te bouwen. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen hier een account op aanmaken en digitaal werken.

Inloginstructie

Voor de middenbouw geldt dat zij werken met behulp van de “profielkiezer”, voor bovenbouw tl is dit de “loopbaanverkenner” en bovenbouw havo en vwo met het onderdeel “studieloopbaanplanner”. De begeleiding en uitleg voor deze onderdelen voor leerlingen volgt door de decanen die samen het decanaat vormen.

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

LOB Middenbouw (klas 7, 8 & 9) >>
LOB Bovenbouw (klas 10, 11 & 12) >>

Decanaat

Decaan vmbo basis/kader
Nejeska Mesman
n.mesman@stichtinglvo.nl

 

Decaan vmbo-tl
Ron Wierikx
r.wierikx@stichtinglvo.nl

Decaan havo
Barbara Janssen
barbara.janssen@stichtinglvo.nl

Decaan vwo
Sander Wijsman
s.wijsman@stichtinglvo.nl

 

SCHOOLGIDS