Klas 7

In het eerste leerjaar komen de leerlingen nog niet in aanraking met het decanaat. Hier staat het aarden binnen onze school centraal. De leerlingen maken kennis met de verschillende vakken wat een eerste stap is binnen het LOB-proces.

Klas 8

De leerling komt in het 2e leerjaar op een speelse manier in aanraking met LOB en het decanaat. Leerlingen onderzoeken hun eigen interesses binnen vakken en mogelijke beroepen. De mentor vervult een belangrijke rol in dit jaar en voert eerste gesprekken over interesses. Eind klas 8 komen de decanen in beeld en zullen een beeld schetsen van wat de leerlingen kunnen verwachten in klas 9.

Klas 9

In de 9e klas komt het eigene van de persoonlijkheid steeds meer naar voren; de leerling begint zijn eigen mening te vormen en te uiten.`Het principe ben IK` staat voorop en de leerling in klas 9 reageert impulsief. Zo is de leerling ook impulsief in het nemen van beslissingen en het maken van keuzes. Vrienden, ouder(s)/verzorger(s) en andere factoren uit de omgeving hebben een grote invloed op de keuze van de leerling. In de voorbereiding naar het eerste keuzemoment toe is het daarom belangrijk dat de 9e klasser ondersteund en begeleid wordt door school (mentor, decaan, vakdocenten, LOB-activiteiten) en door ouder(s)/verzorger(s) om een vrije en bewuste keuze te kunnen maken. In klas 9 gaat de leerling een profiel kiezen. Hierdoor verbindt de leerling zijn eigen interesses en kwaliteiten met een mogelijke profielkeuze. Deze stappen betreffen een mogelijke opleidings- of beroepskeuze en worden voornamelijk begeleid door de mentor en decaan. De decaan ondersteunt de mentor in zijn taak in het mentoruur en rijkt lesprogramma’s aan. Wat in dit proces niet vergeten mag worden is het actief betrekken van de ouder(s)/verzorger(s) bij het eerste keuzemoment van hun kind. Dit is de taak van de decaan met ondersteuning van de mentor.

Vakkenpakketkeuze inclusief presentaties

In de presentaties die in de toekomst hieronder te vinden zijn, wordt beschreven hoe de vakkenpakketkeuze van de 9eklas leerling tot stand komt en welke keuzemogelijkheden er zoal zijn. De eerste deadline voor het doorgeven van de vakkenpakketkeuze is de zondag in de week van de eerste proefwerkweek. De tweede keer staat de deadline voor het geven van de vakkenpakketkeuze wederom op zondag van de (tweede) proefwerkweek en is de keuze ook definitief. Hieronder is ook te zien hoe deze keuze doorgegeven moet worden.

Stappenplan invullen vakkenpakket Zermelo

Keuzeformulieren

Klas 10tl
Klas 10havo
Klas 10vwo

Relevante info

Zie de volgende pagina met verwijzingen naar diverse websites.

Relevantie info >>

SCHOOLGIDS