Klas 10

Naar de 10e klas toe raakt de binnen- en buitenwereld van de leerling steeds meer in evenwicht en ontwikkelt zich een zekere objectiviteit en nuancering ten opzichte van verschillende belevingen. De leerling kan verschillende aspecten beter in een logisch overzicht plaatsen en ordenen.

LOB sluit bij deze ontwikkeling aan door de eerste twee ervaringen met de werkvloer (stages in klas 9 en 10) en de LOB-lessen (klas 9 en 10). De leerling komt nu gerichter in aanraking met de maatschappij en de keuzemogelijkheden. In de lessen wordt voor het eerst gedifferentieerd om beter aan de behoefte van de leerling te kunnen voldoen. Zo kan de leerling verschillende uitkomsten met blik op kwaliteiten, talenten en interesses naast elkaar leggen en onderzoeken.

Klas 11

In klas 11 kijkt de leerling met een steeds kritischere blik naar de wereld om hem heen en neemt hij/zij een steeds duidelijker standpunt in. Door vanuit ervaringen, in combinatie met nieuwe indrukken, te leren kijken kan de leerling beter naar een duidelijkere keuze toe werken.

Klas 12

In de 12e klas wordt de leerling steeds zelfstandiger. Hij/zij kan zijn/haar eigen kwaliteiten benoemen en is zo in staat om een goed gefundeerd oordeel te nemen. In deze fase neemt de leerling steeds meer de eigen verantwoordelijkheid voor het maken van een keuze. De begeleiding van school (mentor/decaan) treedt steeds meer op de achtergrond.

//

LOB bovenbouw VMBO-TL >>
LOB bovenbouw HAVO >>
LOB bovenbouw VWO >>

SCHOOLGIDS