Klas 10

De vwo-leerling gaat zich binnen de LOB-lessen voornamelijk oriënteren. De rol van de decaan is meer ondersteunend en ook hier is de communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s), mentor en decaan belangrijk. De rol van de mentor is de leerling te motiveren in zijn loopbaanproces.

Klas 11

In klas 11 kijkt de leerling met een steeds kritischere blik naar wereld en neemt hij/zij een steeds duidelijker standpunt in. Door vanuit de ervaringen in combinatie met nieuwe indrukken te leren kijken kan de leerling beter naar een duidelijker keuze toe werken.
De vwo-leerling moet zich goed voorbereiden op het maken van keuzes en krijgt de mogelijkheid om zich te verdiepen in verschillende vervolgopleidingen. Hierbij is het de taak van de mentor en de decaan om de individuele behoefte van de leerling aan te spreken. De leerling vraagt ook steeds meer om maatwerk. Dit gebeurt in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s).

Klas 12

In de 12e klas wordt de vwo-leerling steeds zelfstandiger. Hij/zij kan zijn/haar eigen kwaliteiten benoemen en is zo in staat om een goed gefundeerd oordeel te vormen. In deze fase neemt de leerling steeds meer zijn eigen verantwoordelijkheid voor het maken van een keuze. De begeleiding van school (mentor/decaan) treedt steeds meer op de achtergrond.

Aanmelden hbo/universiteit & studiefinanciering

Leerlingen moeten zich uiterlijk voor 1 mei aanmelden in het Hoger Onderwijs. Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via studielink..

Iedere opleiding kan aanvullende eisen stellen aan de toelating: raadpleeg daarom altijd eerst de website van de onderwijsinstelling voordat je via Studielink een verzoek tot inschrijving doet. Denk bijvoorbeeld aan numerus fixus opleidingen. Voor deze opleidingen moet je je voor 15 januari ingeschreven hebben. Wil je weten of jouw opleiding een numerus fixus opleiding is, raadpleeg dan de volgende website: studiekeuze123.nl/selectie/welke-opleidingen-hebben-een-numerus-fixus

Op de website van studielink kun je het studielink stappenplan bekijken. Om je via studielink aan te kunnen melden heb je een DigiD nodig. Het is belangrijk om deze tijdig aan te vragen.

Naast aanmelden en inschrijven bij het Hoger Onderwijs (HO) moet je studiefinanciering aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Studiefinanciering vraag je aan via duo.nl. Ook bij DUO heb je een DigiD nodig om iets te kunnen regelen. Studiefinanciering bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, zoals basisbeurs, aanvullende beurs, leningen en studentenreisproduct. Meer informatie over studiefinanciering

Open dagen & meeloopdagen

Het is van belang dat je een goed beeld hebt van de school en de opleiding die je eventueel wilt gaan volgen. Hiervoor is het belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de school, de mensen en de omgeving. Daarvoor zijn meeloopdagen en open dagen uitermate geschikt. De eerste open dagen starten meestal rond oktober. Voor exacte datums kun je terecht op studiekeuze123.nl of de website van de betreffende opleiding. Als je geïnteresseerd bent in een meeloopdag moet je hiervoor verlof aanvragen bij jouw decaan aangezien deze vaak onder schooltijd plaatsvinden. Hiervoor stuur je een mail met daarin:

  • Datum
  • Tijdsduur
  • Naam instelling
  • Opleiding
  • Bijzonderheden

Deze mail moet minimaal 1 week voorafgaand aan de daadwerkelijk meeloopdag gestuurd zijn. Bij de bijzonderheden geef je aan of op de dag van afwezigheid proefwerken, practicums of dergelijke gepland staan. Op basis van dit kan het verlof niet gehonoreerd worden.

Ouderavonden

Hieronder zullen in de toekomst video’s te vinden zijn die voorafgaand aan de ouderavond kunnen worden bekeken. Eventuele vragen kunnen aansluitend tijdens de ouderavonden worden gesteld. De insteek van de ouderavonden is om ook daadwerkelijk concreet aan de slag te gaan met het vinden van een vervolgopleiding onder begeleiding van het decanaat. De datums voor de betreffende ouderavonden zullen worden gecommuniceerd tijdens de eerste algemene ouderavond en via deze website.

Tussenjaar

Een tussenjaar is een jaar tussen twee opleidingen. Het nemen van een tussenjaar behoort tot de mogelijkheden na het behalen van een havo- of vwo-diploma. Dit tussenjaar kan gebruikt worden om nog verder te oriënteren op een opleiding, een beter beeld te krijgen van jezelf en je horizon te verbreden. Belangrijk is om een tussenjaar in te gaan met een concreet plan en consequent tijd in te ruimen om bezig te zijn met het vinden van de juiste vervolgopleiding. Jaarlijks wordt er een informatieavond verzorgd voor havo- en vwo-eindexamen leerlingen waarin ze meer informatie krijgen over de valkuilen en voordelen van een tussenjaar. Aansluitend aan deze informatieavond is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop waarin de eerste stappen gezet kunnen worden om een concreet plan op te stellen voor het tussenjaar. Ben je nu al bezig met een tussenjaar kijk dan eens op onderstaande links.

tussenjaar.nl
tussenjaarkenniscentrum.nl
breekjaar.nl

Relevante info

Zie de volgende pagina met verwijzingen naar diverse websites.

Relevantie info >>

SCHOOLGIDS