BLC_website_0039_guyhouben
Mara Jorissen

leerling klas 10 havo

We wisselen de reguliere vakken af met extra vakken zoals ijzersmeden, pottenbakken, koorzang, koken, textiele werkvormen, dans, zwemmen, muziek en sterrenkunde. De vrije en creatieve vakken spreken me het meeste aan. En als ik vragen heb over een vak, dan kan ik altijd bij de docent terecht.

SCHOOLGIDS