BLC_website_0030b_guyhouben

LEERLINGENPARTICIPATIEBELEID

Het Bernard Lievegoed College kent een actieve leerlingenraad. Hierin nemen klassenvertegenwoordigers uit alle leerjaren zitting. De rector sluit periodiek aan bij de vergaderingen van de leerlingenraad en heeft daarnaast overleg met de voorzitter. Er is een eigen jaarlijks budget en de raadsleden worden in de gelegenheid gesteld scholing en vorming op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs te volgen. Het is dus van belang dat van iedere leerlaag iemand deelneemt aan de leerlingenraad. De school stemt in schooljaar 2020-2021 met instemming van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad het leerlingenparticipatiebeleid vast. Het leerlingenparticipatiebeleid is uiterlijk begin oktober 2020 via een link onder dit kopje terug te vinden.

Als school bieden we extra curriculaire activiteiten aan waaraan je deel kunt nemen. Het groenteam werkt in een periode van 3 weken telkens 1 uur (in periodetijd) vooral aan het onderhoud en nieuwe aanplant. Daarnaast worden er een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd, zoals een excursie of een zaai- en plantdag. Deze activiteiten vinden ook wel buiten schooltijd plaats. Vind jij het leuk om buiten aan de slag te gaan en het plein groener te maken, geef dit dan aan bij je mentor. Zo kennen we naast het groenteam ook het AV-team (audiovisueel team), dat licht en geluid tijdens evenementen op school organiseert. Lijkt je dit leuk? Meld dit dan bij je mentor!

SCHOOLGIDS
2020-2021

praktische en
inhoudelijke informatie

OPEN DAG

Maak kennis met onze school: open dag, proeflessen, verdiepingsavond in… →

BELANGRIJK: Informatieavond 10 nov afgelast

In verband met de coronamaatregelen zal de informatieavond van vanavond… →

30
jan

Open dag

tzt meer informatie
02
feb

Informatieavond

tzt meer informatie
03
feb

Proeflessen

tzt meer informatie