BLC_website_0033_guyhouben

Leerlingenraad

Het Bernard Lievegoed College kent een actieve leerlingenraad. Hierin nemen klassenvertegenwoordigers uit alle leerjaren zitting. De rector sluit periodiek aan bij de vergaderingen van de leerlingenraad en heeft daarnaast overleg met de voorzitter. Voor de leerlingenraad is er budget voor scholing en vorming. De school stelt in schooljaar 2020-2021 met instemming van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad het leerlingenparticipatiebeleid vast.

De leerlingenraad bestaat uit de volgende leden:

 • Mellony Boere
 • Elke Poeze
 • Pieke Berendschot
 • Imke van de Ven
 • Ella Lodde
 • Luna Roijen
 • Noor Bongers
 • Tijs Wahlen
 • Charlie Dovermann
 • Meike Haster (vicevoorzitter)
 • Bas Opgenoorth (voorzitter)

Wil je de leerlingenraad bereiken of heb je een vraag? Stuur dan gerust een mailtje naar: leerlingenraad@bernardlievegoedcollege.nl

Klik hier voor het leerlingenstatuut en hier voor het leerlingenraadreglement dat in mei 2021 herzien is door onze schoolleiding en is goedgekeurd door de MR.

Gender en Sexuality Alliance (GSA) leerlingengroep

De GSA op onze school bestaat uit leerlingen, die vinden dat iedereen op onze school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie die is, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden.  Niet iedereen voelt zich thuis in het vakje ‘man’ of vakje ‘vrouw’ of in het vakje ‘homo’ of ‘hetero’. Dat hoeft ook niet. Iemand moet kunnen zijn wie die is. Liefde is voor iedereen. De GSA-leerlingengroep zorgt voor sociale veiligheid voor iedereen in het hele spectrum van seksuele diversiteit en geeft Paarse Vrijdag op school vorm.

Groenteam                          

Voor leerlingen met groene vingers kent onze school het groenteam. Leerlingen houden zich bezig met het onderhoud van de tuin en nieuwe aanplanting. Daarnaast worden er een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd, zoals een excursie of een zaai- en plantdag.

Audiovisueel (AV) team

Het AV-team van onze school bestaat uit leerlingen die licht en geluid verzorgen tijdens evenementen die we op school organiseren.

Buitenschoolse activiteiten

Daarnaast zijn er nog diverse clubs actief:

Schaakclub