Onze school is een school van leerlingen, docenten, onderwijs-ondersteunende medewerkers én ouders samen. We zien elkaar en creëren samen ruimte om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn. Het Bernard Lievegoed College wil bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot authentiek, oordeelkundig en vrij denkende, voelende en handelende mensen. Mensen die zich verbinden met de wereld om hen heen. Mensen die vanuit de wil, bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld

In ons logo zie je een oog. Het oog van gezien worden en zien. Kijken naar jezelf, de ander en de wereld om je heen. Daar oog voor hebben, dat vinden wij belangrijk.

 

Onze naamgever: Bernard Lievegoed

Bernard Lievegoed was een Nederlands psychiater, pedagoog, hoogleraar, organisatiedeskundige en antroposoof, die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de antroposofische beweging in Nederland. Bernard Lievegoed werd in 1905 geboren in Medan op Sumatra. Bernard Lievegoed was éénentwintig jaar toen hij de antroposofie ontmoette, hij studeerde op dat moment geneeskunde.
Bernard Lievegoed, begonnen als arts, met name als (kinder)psychiater, heeft hij zichzelf gevormd tot bedrijfskundige en vanuit deze invalshoek gewerkt aan de ontwikkeling van individuele mensen en organisaties.
Bernard Lievegoed was een vernieuwer op vele gebieden. Hij had een bijzondere intuïtie voor wat aan de tijd was; vandaar dat zijn initiatieven ook maatschappelijk draagvlak kregen. Dit sluit mooi aan bij de ambitie die wij als school hebben; inventief, creatief zijn en jezelf blijven ontwikkelen.

Ruben Ruth

leerling klas 8

Je kunt hier op school doen waar je goed in bent. Als je goed bent in drama, dan mag je daar goed in zijn. Vorig jaar tijdens de lockdown, waren er toch leuke momenten. De vele grapjes die we hier maken gingen ook digitaal gelukkig door. Humor overwint en het is fijn om in zo’n periode te ontdekken dat ik niet de enige leerling was met veel vragen over de lockdown. Door het bespreekbaar te maken met onze klas werd het makkelijker. Daar is mijn school heel goed in.

SCHOOLGIDS