BLC_ws4

Je leren uiten

Het leren met je hoofd (denken), hart (voelen) en handen (willen) is de drie-eenheid van waaruit wij kijken en ons onderwijs (in)richting geven. Leerlingen leren te beschouwen alvorens te oordelen, bewust te zijn van de leef - en belevingswereld van de ander en eigen keuzes te maken. We doen dit vanuit respect voor (de wijsheid en de schoonheid van) de natuur en de wereld.

Om je volledig te ontwikkelen, heeft een leerling kennis nodig, maar ook een rijk gevoelsleven en een sterk lichaam. Hoofd, hart en handen zijn alle drie even belangrijk. Het hoofd is het denken, het cognitieve deel. Handen staan symbool voor het doen en jezelf manifesteren in de wereld en het hart is terug te vinden in de manier waarop we met elkaar omgaan en elkaar zien.

Een les heeft ‘handen en voeten’. In alle lessen is er sprake van beweging. Het gaat bij ons niet alleen om kennis, maar door in en uit te ademen, geven we leerlingen ruimte om opgedane kennis en ervaring te verwerken. Dat zit ingebouwd in de afwisseling tussen creatieve vakken en zaakvakken, maar ook in de lessen zelf. Het ritme van de natuur wordt zo ook een ritme in ons onderwijs. Gevoelens en creativiteit van leerlingen worden aangesproken tijdens de lessen. Leerlingen worden aangemoedigd vol overgave, enthousiasme, betrokkenheid en eerbied de lessen tot zich te nemen en leren zich zo te uiten in hun kwaliteiten en zijn.

 

SCHOOLGIDS