BLC_website_0036_guyhouben

Contactmomenten

Wij vinden het van belang om nauw contact te onderhouden met jouw ouders en/of verzorgers. Van belang is daarbij dat we goed op de hoogte zijn van wat er speelt; zowel thuis als op school. Om deze reden hebben we structureel in ons jaarrooster de volgende contactmomenten opgenomen: ontwikkelgesprekken, tafeltjesmiddagen en huisbezoeken (klas 7/8). Het is de bedoeling dat jij bij de ontwikkelgesprekken en/of tafeltjesmiddagen aansluit samen met je ouders en/of verzorgers.

Weekbericht en website

In het weekbericht vind je een agenda, actuele berichten en mededelingen. Het weekbericht wordt per e-mail verzonden aan je ouders en/of verzorgers, maar ook naar jou.

Somtoday inloggen voor inzage rooster en cijfers

Somtoday, is het softwarepakket dat wij gebruiken voor onze schooladministratie. Het verwerken van cijfers is een belangrijk onderdeel hiervan. Somtoday biedt via het leerlingenportaal de mogelijkheid om jou via internet inzage te verschaffen in jouw cijfers en het rooster. Om toegang te krijgen tot de gegevens krijg je een loginnaam en een wachtwoord.

Nieuwe leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar de gegevens toegestuurd door de schooladministratie. De inloggegevens worden eenmalig verstrekt en blijven de gehele schoolloopbaan geldig. Je logt in via deze website, bij het kopje 'inloggen leerlingen'.

Er is ook een Somtoday Ouderportaal, deze geeft ouders rechtstreeks digitale toegang tot diverse gegevens die betrekking hebben op jou. Ouders en/of verzorgers van leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, vragen eerst toestemming aan de leerling voor het inzien van het ouderportaal door een verklaring in te vullen. Na inlevering van deze verklaring bij de schooladministratie, wordt de ouder alsnog toegang verleend.

Elektronische leeromgeving (ELO)

De school werkt met een elektronische leeromgeving (ELO) itslearning. De ELO is een beveiligde virtuele omgeving op het internet waarin je kunt leren. Het biedt vele functionaliteiten zoals het bekijken van huiswerk en studiewijzers, inleveren van opdrachten, plannen van werkzaamheden, samenwerken aan documenten, bestanden opslaan/bewaren en het versturen van berichten. De ELO van itslearning is te bereiken via itslearning.nl 

Je krijgt aan het begin van het schooljaar de gegevens toegestuurd door de schooladministratie. De inloggegevens worden eenmalig verstrekt en blijven de gehele schoolloopbaan geldig. Je logt in via deze website, bij het kopje 'inloggen leerlingen'.

Leerling e-mail

Als je hier naar school gaat, krijg je een e-mailadres van school in Office365 en mag je gratis gebruik maken van Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher, etc.) op maximaal 5 privé-apparaten. Het is voor de school prettig en wenselijk dat je een e-mailadres van school hebt, zodat de school zeker weet dat het adres geldig is. Het is altijd mogelijk om het schooladres te verbinden aan een privéadres.

Nieuwe leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar de inloggegevens. De inloggegevens voor Office365 zijn tevens de inloggegevens om op de computers van school in te loggen. Het wachtwoord kan gewijzigd worden via de website wachtwoord.stichtinglvo.nl

Bewaar je inloggegevens goed!

Ben je toch een inloggegeven vergeten? Stuur dan een email naar administratie@bernardlievegoedcollege.nl. Let op! Het kan enkele dagen duren voordat je nieuwe inloggegevens krijgt.

SCHOOLGIDS
2020-2021

praktische en
inhoudelijke informatie

Een nieuwe naam, een nieuw logo en website

Yesss! Vanaf 1 augustus 2020 zal de vrijeschool voor voortgezet… →

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland